<<
>>

В яких випадках перевізник звільняється від відповідальності за втрату, псування і пошкодження вантажу?

Фактичною підставою відповідальності за порушення зобов'язань є склад цивільного правопорушення, який містить такі елементи (умови): • протиправна поведінка боржника; • збитки як результат такої поведінки; • причинний зв'язок між протиправною поведінкою та збитками; • вина боржника. Зазначені умови необхідні, за загальним правилом, і для накладення майнової відповідальності за невиконання або неналежне виконання сторонами зобов'язань з перевезення вантажу. Головні обов'язки перевізника за договором перевезення полягають у тому, що він повинен забезпечити цілісність і схоронність вантажу і доставити його одержувачеві в обумовлений строк.
Цей обов'язок виникає з моменту прийняття вантажу до перевезення і до видачі одержувачеві у пункті призначення. Порушення цього обов'язку призводить до відповідальності за втрату, нестачу, псування чи пошкодження вантажу. У разі прострочення в доставці вантажу перевізник зобов'язаний відшкодувати одержувачеві збитки, завдані порушенням строку перевезення, якщо погодженням сторін, транспортними статутами та кодексами не передбачено інші форми відповідальності. Перевізник несе відповідальність за втрату, нестачу, псування і пошкодження прийнятого до перевезення вантажу або багажу в розмірі фактичної шкоди. До вчинення перевізникові позову, що випливає з перевезення вантажу, слід обов'язково пред'явити йому претензії у порядку, передбаченому транспортними статутами та кодексами. Позов до перевізника може бути вчинений вантажовідправником або вантажоодержувачем у разі повної або часткової відмови перевізника задовольнити претензію або неодержання від перевізника відповіді в місячний строк. Позовна давність за вимогами, що випливають із перевезення вантажу, встановлюється в один рік з моменту, що визначається згідно з транспортними статутами та кодексами. У транспортних статутах і кодексах дається перелік обставин, за яких перевізник звільняється від відповідальності за втрату, псування і пошкодження вантажу. Зокрема, перевізник звільняється від відповідальності, коли: • вантаж прибув у справному вагоні (контейнері) і зі справними пломбами відправника; • вантаж перевозився в супроводі провідника вантажовідправника або вантажоодержувача; • нестача не перевищує норм природної втрати; • нестача, псування та пошкодження сталися внаслідок природних причин, пов'язаних з перевезенням вантажу на відкритому рухомому складі; • вантаж, який швидко псується, став непридатним, але перевізник не порушив строків доставки та встановленого правилами перевезення температурного режиму; • вантаж здано до перевезення без зазначення у накладній його особливих властивостей, які потребують особливих умов або забезпечення заходів для збереження вантажу при перевезенні (наприклад, "обережно — скло"); • здано до перевезення вантажу, вологість якого перевищує встановлену норму; • недоліки тари чи упаковки не були помічені за зовнішнім виглядом під час прийняття вантажу до перевезення чи застосовано тару, що не відповідає властивостям вантажу, встановленим стандартам, за відсутності слідів пошкодження тари в дорозі. Залежно від виду транспорту можуть бути визначені додаткові підстави звільнення перевізника від відповідальності.
Небезпеки і стихійні явища зумовлюють розширення кола обставин, за яких морський перевізник звільняється від відповідальності за несхоронність вантажу. Такими обставинами можуть бути: • непереборна сила; • небезпеки та випадковості на морі; • рятування людей, суден та вантажів; • пожежі, що виникли не з вини перевізника; • воєнні дії та народні заворушення; • страйки чи інші обставини, які викликали зупинення або обмеження роботи (ст. 176 Кодексу торговельного мореплавства).
<< | >>
Источник: М.І.Панченко. Цивільне право України. 2005

Еще по теме В яких випадках перевізник звільняється від відповідальності за втрату, псування і пошкодження вантажу?:

 1. Стаття 46. Громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом.
 2. Стаття 165/4. Порушення законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності
 3. Стаття 338. Пошкодження або втрата митного забезпечення
 4. Стаття 124. Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна
 5. В яких випадках фізична особа може бути визнана недієздатною або обмежена у дієздатності?
 6. 4. В яких випадках діяльність правоохоронних та судових органів є незаконною і відповідно буде підставою для відшкодування заподіяної шкоди?
 7. § 5. Підстави звільнення від відповідальності
 8. ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
 9. § 2. Звільнення особи від кримінальної відповідальності
 10. § 2 Звільнення особи від кримінальної відповідальності
 11. Стаття Порядок звільнення від кримінальної відповідальності
 12. Стаття 286. Порядок звільнення від кримінальної відповідальності
 13. 4.3. Звільнення від адміністративної відповідальності за малозначністю правопорушення
 14. 4.3. Звільнення від адміністративної відповідальності за малозначністю правопорушення
 15. Стаття 22. Можливість звільнення від адміністративної відповідальності при малозначності правопорушення
 16. Стаття 44. Правові підстави та порядок звільнення від кримінальної відповідальності
 17. Стаття Розгляд питання про звільнення від кримінальної відповідальності
 18. Стаття Клопотання прокурора про звільнення від кримінальної відповідальності
 19. Стаття 288. Розгляд питання про звільнення від кримінальної відповідальності