<<
>>

Які зобов'язання належать до недоговірних?

У більшості випадків цивільно-правові зобов'язання виникають із договорів. Назва "недоговірні зобов'язання" підкреслює те, що вони виникли не з договорів чи іншої будь-якої угоди, а саме з односторонньої дії якої-небудь особи.
Підставою для виникнення їх може бути односторонній правочин або інше майнове надання однієї сторони іншій. Разом з тим зобов'язально-правові відносини, що виникають із такого роду односторонніх дій осіб, за характером і змістом практично не відрізняються від подібних відносин, які виникли з договору. Саме тому такі відносини у римському приватному праві називали ніби договірними, подібними до договірних, що виникають ніби з договору, хоча самого договору або якогось іншого правочину між сторонами зобов'язання немає. Одностороння дія, з якої виникло подібне зобов'язання, за характером повинна бути правомірною. Із недозволеної дії виникає зовсім інший тип недоговірних зобов'язань — заподіяння шкоди (деліктні зобов'язання). До недоговірних правомірних зобов'язань Цивільний кодекс України відносить такі категорії зобов'язань: 1) публічне обіцяння винагороди без оголошення конкурсу; 2) публічне обіцяння винагороди за результатами конкурсу; 3) вчинення дій у майнових інтересах іншої особи без її доручення; 4) рятування здоров'я та життя іншої особи, майна фізичної або юридичної особи. До недоговірних зобов'язань належить також група зобов'язань, що виникають з цивільних правопорушень. На відміну від зазначених вище недоговірних зобов'язань, в основу яких покладено дозволені дії, в основу деліктних зобов'язань покладено, навпаки, тільки неправомірні дії. Такими недоговірними зобов'язаннями є: 1) створення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи; 2) заподіяння шкоди; 3) набуття, збереження майна без достатньої правової підстави.
<< | >>
Источник: М.І.Панченко. Цивільне право України. 2005

Еще по теме Які зобов'язання належать до недоговірних?:

 1. Що таке зобов'язання? Які підстави його виникнення?
 2. § 2. Зобов'язання, які виникають із публічної обіцянки винагороди без оголошення конкурсу
 3. Які зобов'язання сторін за договором перевезення вантажів?
 4. Елементи зобов'язання
 5. Неможливість виконання зобов'язання
 6. Об'єкти зобов'язання
 7. Суб'єкти зобов'язання
 8. Строк виконання зобов'язання
 9. РОЗДІЛ VI НЕДОГОВІРНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
 10. РОЗДІЛ 1. ДОГОВІРНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
 11. РОЗДІЛ 2. НЕДОГОВІРНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
 12. Розділ VI ДОГОВІРНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ