<<
>>

Які є засоби цивільно-правового захисту права власності?

Захист і охорона права власності є однією з найголовніших функцій держави. Держава забезпечує захист права усіх суб'єктів права власності (ст. 13 Конституції України). Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, і ніхто не може бути протиправне позбавлений права власності (ст.
41 Конституції України). Ці положення основного закону щодо охорони права власності набули розвитку і втілення в Цивільному кодексі України. Головна мета цивільно-правового захисту — відновлення порушеного права, відновлення попереднього майнового стану особи, права якої було порушено. Захист права власності здійснюється в позовному порядку судом, третейським судом, а у випадках, передбачених законом, — органами державної влади, місцевого самоврядування. Судовий захист права власності здійснюється шляхом розгляду справ за такими позовами: • про визнання права власності на майно (власник майна може подати позов про визнання його права власності, коли це право оспорюється або не визнається іншою особою, а також у разі втрати ним його право власності); документа, який засвідчує • про витребування майна з чужого незаконного володіння чи відшкодування його вартості, про усунення різних порушень права власності; • про поділ спільного майна або виділ з нього частки; • про визначення порядку володіння, користування та розпорядження майном, що є спільною власністю; • про визнання недійсними правочинів про відчуження майна; • про визнання незаконними актів державних органів, органів місцевого самоврядування, що порушують право власності (власник майна, права якого порушені внаслідок таких дій, має право вимагати відновлення того становища, яке існувало до видання цього акта; у разі неможливості відновлення попереднього становища власник має право на відшкодування майнової та моральної шкоди); • про переведення прав та обов'язків покупця за договором купівлі-продажу, укладеним учасником спільної часткової власності щодо своєї частки з порушенням права іншого учасника цієї спільної власності на переважну купівлю; • про передачу в приватну власність майна, яке за законом підлягає відчуженню (ст. 1 Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду" та ін.); • про визнання недійсними правочинів про відчуження квартир з громадського житлового фонду з порушенням, наприклад, права наймача на придбання цього приміщення у власність, або переведення на нього прав та обов'язків набувача за цим правочином; • про відшкодування шкоди, заподіяної майну, або збитків, завданих особі порушенням її права власника (включаючи неодержані доходи); • про виключення майна з опису тощо. Залежно від характеру посягання на права власника і змісту захисту, який надається власнику, виділяють речові та зобов'язально-правові цивільно-правові засоби захисту. До речових позовів належать: • вимоги про витребування майна власником із чужого незаконного володіння (віндикаційний позов); • вимоги власника щодо усунення порушень права власності, які не пов'язані з володінням (негаторний позов); • вимоги власника про визнання права власності. Зобов'язально-правові позови базуються, як правило, на Договорах, але можуть ґрунтуватись і на позадоговірних зобов'язаннях.
До зобов'язально-правових позовів належать позови: • про визнання правочинів недійсними; • відшкодування збитків, які настали внаслідок невиконання чи неналежного виконання договору; • повернення речей, які були надані у володіння (за договором схову, застави, перевезення); • повернення безпідставно набутого чи збереженого майна та ін. Положення про захист права власності поширюється не тільки на власника, а й на осіб, які хоч і не є власниками, але володіють майном на праві договорів (оренда, схов, застава). Цивільний кодекс України передбачає також захист права на володіння осіб, які не є власниками, але відкрито, безперервно і добросовісно володіють чужим майном як своїм, їм надається захист проти третіх осіб, які не є власниками майна або не мають права на володіння через інші законні підстави.
<< | >>
Источник: М.І.Панченко. Цивільне право України. 2005

Еще по теме Які є засоби цивільно-правового захисту права власності?:

 1. § 2. Основні цивільно-правові засоби захисту права власності
 2. § 2. Основні цивільно-правові засоби захисту права власності
 3. § 5. Інші засоби захисту права власності. Персональні засоби захисту права власності
 4. Зобов'язально-правові засоби захисту права власності.
 5. Які особливості судового захисту права інтелектуальної власності?
 6. Засоби захисту прав власників у випадках втручання державних органів у здійснення власником його правомочностей та видання державними органами актів, які порушують права власників
 7. Стаття 129. Допуск до керування транспортними засобами або суднами водіїв чи судноводіїв, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, або осіб, які не мають права керування транспортним засобом
 8. § 1. Поняття цивільно-правового захисту
 9. § 1. Поняття цивільно-правового захисту
 10. § 6. Захист права інтелектуальної власності
 11. Глава 17 Захист права власності
 12. Глава 23. Захист права власності
 13. Глава 26 ЗАХИСТ ПРАВА ВЛАСНОСТІ
 14. § 1. Загальна характеристика захисту права власності
 15. Способи цивільно-правового захисту