<<
>>

Які є види зобов'язань за завдання шкоди?

Той, хто завдав шкоду, звільняється від її відшкодування, якщо доведе, що шкоду завдано не з його вини. Не підлягає відшкодуванню шкода, завдана особою при здійсненні нею права на самозахист, у тому числі у стані необхідної оборони, якщо при цьому не були перевищені її межі.
Якщо при здійсненні права на самозахист особа завдала шкоду іншій особі, ця шкода має бути відшкодована особою, яка вчинила протиправну поведінку. Шкода, завдана у стані крайньої необхідності (тобто для усунення небезпеки, що загрожує інтересам чи правам фізичної або юридичної особи, якщо цю небезпеку за цих обставин не можна було усунути іншими засобами), має бути відшкодована особою, яка її завдала. Враховуючи обставини, за яких було завдано шкоду, суд може покласти обов'язок її відшкодування на третю особу, або зобов'язати відшкодувати шкоду частково як того, хто її завдав, так і третю особу, або звільнити від відшкодування шкоди повністю чи частково як третю особу, так і того, хто її завдав. Як зазначалося вище, зобов'язання, які виникають за завдання шкоди, — найбільш поширений вид недоговірних зобов'язань. Умови виникнення зобов'язання за завдання шкоди такі: 1) наявність шкоди; 2) протиправна поведінка особи, яка завдала шкоду; 3) причинний зв'язок протиправної поведінки і шкоди, що настала, за якого протиправність є причиною, а шкода — наслідком; 4) вина особи, яка завдала шкоду. Залежно від підстав виникнення зобов'язань за завдання шкоди можна виділити окремі види, які мають відповідні особливості. До зобов'язань за заподіяння шкоди Цивільний кодекс України відносить: • відшкодування моральної шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи; • відшкодування шкоди, завданою особою у разі здійснення нею права на самозахист, а також завданої у стані крайньої необхідності; • відшкодування шкоди, завданої прийняттям закону про припинення права власності на певне майно; • відшкодування юридичною особою шкоди, завданої її працівником чи іншою особою; • відшкодування шкоди, завданої органом державної влади, органом влади Автономної Республіки Крим або місцевого самоврядування; • відшкодування шкоди, завданої посадовою або службовою особою органу державної влади Автономної Республіки Крим або місцевого самоврядування; • відшкодування шкоди, завданої органом державної влади, органом влади Автономної Республіки Крим або органом місцевого самоврядування у сфері нормотворчої діяльності; • відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу дізнання, досудового слідства, прокуратури або суду; • відшкодування майнової шкоди фізичній особі, яка потерпіла від злочину; • відшкодування шкоди, завданої малолітньою, неповнолітньою особою та неповнолітньою особою після набуття нею повної цивільної дієздатності; • відшкодування шкоди, завданої недієздатною фізичною особою; • відшкодування шкоди, завданої особою, цивільна дієздатність якої обмежена; • відшкодування шкоди батьками, позбавленими батьківських прав; • відшкодування шкоди, завданої фізичною особою, яка не усвідомлювала значення своїх дій та (або) не могла керувати ними; • відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки; • відшкодування ядерної шкоди; • відшкодування шкоди, завданої каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я або смертю.
<< | >>
Источник: М.І.Панченко. Цивільне право України. 2005

Еще по теме Які є види зобов'язань за завдання шкоди?:

 1. Що розуміють під зобов'язаннями за завдання шкоди?
 2. § 2. Види зобов'язань і система зобов'язального права
 3. Система зобов'язань з відшкодування шкоди.
 4. Глава 32 Види не договірних зобов'язань
 5. Елементи зобов'язань із заподіяння моральної шкоди
 6. РОЗДІЛ V ОКРЕМІ ВИДИ ДОГОВІРНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ
 7. § 1. Поняття та елементи зобов'язань із заподіяння шкоди
 8. Умови виникнення зобов'язань з відшкодування моральної шкоди
 9. Які є способи забезпечення виконання зобов'язань?
 10. Суб'єкти зобов'язань з відшкодування шкоди, заподіяної джерелом підвищеної небезпеки.
 11. Відмежування зобов'язань, що виникають із рятування, від інших зобов'язань
 12. Які є речові способи забезпечення виконання зобов'язань?
 13. 1. Особливості зобов'язань, що виникають внаслідок заподіяння шкоди органами дізнання, попереднього слідства, прокуратури та суду
 14. § 2. Окремі способи припинення зобов'язань. Виконання зобов'язань