<<
>>

Які є способи забезпечення виконання зобов'язань?

Цивільно-правові зобов'язання сторони повинні виконувати добровільно. До особи, яка не виконує або виконує неналежним чином юридичний обов'язок, можуть бути застосовані заходи примусу.
Водночас з метою посилення захисту інтересів уповноваженої особи можуть застосовуватися додаткові стимули у вигляді спеціальних засобів, спрямованих на забезпечення виконання зобов'язань. Згідно з Цивільним кодексом України виконання зобов'язань може забезпечуватися неустойкою, порукою, гарантією, заставою, утриманням та іншими способами, встановленими законами або договором. Загалом ці способи забезпечення поділяють на зобов'язально-правові та речово-правові. До першої групи віднесено неустойку, поруку, гарантію та завдаток, до другої — заставу і притримання. Наведені вище способи забезпечення виконання зобов'язання мають спільну мету: надати кредитору додаткову можливість отримати належне йому за зобов'язанням. Кожен зі встановлених способів обумовлює поруч з головним (основним) зобов'язанням нове зобов'язання, яке є додатковим до головного, тобто має акцесорний характер. З цього випливає, що додатковим зобов'язанням можна забезпечувати лише дійсні вимоги, тобто такі, які реально існують на момент укладення правочину. Якщо недійсним буде основне зобов'язання, то, відповідно, недійсними стають і будь-які способи забезпечення його виконання. Але недійсність правочину щодо забезпечення виконання зобов'язання не спричиняє недійсності основного зобов'язання. Правочин щодо встановлення способу забезпечення виконання зобов'язання має бути укладено тільки в письмовій формі незалежно від форми основного зобов'язання. Недодержання письмової форми спричиняє недійсність правочину щодо встановлення способів забезпечення виконання. Способи, які забезпечують виконання зобов'язань, встановлюють в інтересах кредитора. Тому при переході прав до нового кредитора переходять усі права, які забезпечують виконання зобов'язання. Водночас при переході боргу зберігають чинність лише ті способи забезпечення зобов'язань, які стосуються зобов'язань між ними і третіми особами (порука, гарантія).
<< | >>
Источник: М.І.Панченко. Цивільне право України. 2005

Еще по теме Які є способи забезпечення виконання зобов'язань?:

 1. Які є речові способи забезпечення виконання зобов'язань?
 2. Глава 31. Способи забезпечення виконання зобов'язань
 3. Глава 34 СПОСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ
 4. § 2. Окремі способи забезпечення виконання зобов'язань
 5. § 2. Окремі способи забезпечення виконання зобов'язань
 6. § 4. Зобов'язально-правові засоби забезпечення виконання зобов'язань
 7. § 2. Окремі способи припинення зобов'язань. Виконання зобов'язань
 8. Глава 21 Забезпечення виконання зобов'язань
 9. § 2. Класифікація засобів забезпечення виконання зобов'язань
 10. § 3. Речово-правові засоби забезпечення виконання зобов'язань
 11. § 1. Поняття способів забезпечення виконання зобов'язань
 12. § 1. Загальна характеристика засобів забезпечення виконання зобов'язань
 13. § 4. Застава як спосіб забезпечення виконання зобов'язань
 14. § 4. Застава як спосіб забезпечення виконання зобов'язань
 15. § 1. Загальні положення про забезпечення виконання зобов'язань
 16. Стаття 176. Забезпечення виконання податкових зобов'язань.
 17. § 3. Способи забезпечення виконання господарських зобов’язань