<<
>>

Які є різновиди договорів купівлі-продажу?

Договір купівлі-продажу, є одним із найефективніших засобів взаємозв'язку виробництва і споживання, регулятором функціонування господарського комплексу всієї держави. Разом з поступовим становленням в Україні елементів ринкової економіки істотно зросла роль цього договору.
В умовах ринкової економіки договір купівлі-продажу є основним регулятором взаємовідносин між виробниками і споживачами, відносин у сфері розподілу і перерозподілу матеріальних благ, забезпечуючи вільний і оптимальний розвиток усіх форм власності, підприємництва і торгівлі. З укладенням договору купівлі-продажу, як і будь-якого іншого правочину, у кожної сторони виникають права і обов'язки, які й становлять його зміст. Важливо, що права однієї сторони співвідносяться з обов'язками іншої сторони так, що відповідному обов'язку продавця кореспондується відповідне право покупця і навпаки. Зокрема, одним із найважливіших обов'язків продавця є передача майна у власність покупця, а останній набуває право вимагати передачі йому цього майна. У свою чергу покупець зобов'язаний прийняти від продавця придбане майно і сплатити за нього обумовлену ціну, а продавець, відповідно, вправі вимагати прийняття покупцем проданого майна (якщо він у цьому зацікавлений) і сплати за нього належної грошової суми. Тому аналіз змісту обов'язків дає одночасно уявлення і про відповідний зміст прав сторін, що робить недоцільним детальний розгляд усіх прав сторін. Виконувати зазначені обов'язки мають обидві сторони одночасно, якщо інше не передбачено законом або договором. З урахуванням особливостей організаційно-правових форм торгівлі, що використовуються на території перебування сторін договору купівлі-продажу, особливостей способу укладення та виконання договору, є кілька різновидів договору купівлі-продажу, зокрема: • договори купівлі-продажу в оптовій і роздрібній торгівлі (особливості договору роздрібної купівлі-продажу розглянуто вище); • договори, які укладаються на біржах і аукціонах; • договори купівлі-продажу, які укладаються у внутрішньому і зовнішньоекономічному обігу; • договори купівлі-продажу житлових будинків, квартир, земельних ділянок, автомашин, валютних цінностей; • договори купівлі-продажу об'єктів приватизації; • договори купівлі-продажу на умовах комісії, консигнації та поставки; • форвардні та ф'ючерсні договори купівлі-продажу. Кожен із цих видів має певні особливості щодо умов укладення та виконання, визначення прав і обов'язків сторін та правових наслідків невиконання (неналежного виконання) договору.
<< | >>
Источник: М.І.Панченко. Цивільне право України. 2005

Еще по теме Які є різновиди договорів купівлі-продажу?:

  1. Які особливості договору купівлі-продажу?
  2. Які особливості договору купівлі-продажу автомобіля?
  3. Які особливості договору купівлі-продажу в кредит?
  4. Які особливості договору купівлі-продажу на ринках?
  5. Які особливості договору купівлі-продажу житлового будинку і квартири?
  6. Які є гарантії захисту прав покупця за договором роздрібної купівлі-продажу?
  7. Різновиди установчих договорів
  8. Які права покупця у разі придбання товару неналежної якості за договором роздрібної купівлі-продажу?
  9. Різновиди договорів простого товариства.
  10. 2.1. Загальні положення про роздрібну купівлю-продаж Поняття та загальна характеристика договору роздрібної купівлі-продажу.