<<
>>

Які права покупця у разі придбання товару неналежної якості за договором роздрібної купівлі-продажу?

За договором роздрібної купівлі-продажу продавець, який здійснює підприємницьку діяльність з продажу товару, зобов'язується передати покупцеві товар, що звичайно призначається для особистого, домашнього або іншого використання, не пов'язаного з підприємницькою діяльністю, а покупець зобов'язується прийняти і оплатити його.
Цей договір є публічним. До відносин за договором роздрібної купівлі-продажу з участю покупця — фізичної особи, не врегульованих Цивільним кодексом України, застосовують законодавство про захист прав споживачів. Продавець повинен передати покупцеві товар, якість якого відповідає умовам цього договору. Це означає, що товар повинен відповідати встановленим стандартам, технічним умовам, зразкам, а якщо товар має недоліки, то продавець зобов'язаний зробити застереження про них. Якщо продавець при укладенні договору купівлі-продажу був повідомлений про конкретну мету придбання товару, продавець повинен передати покупцеві товар, придатний для використання відповідно до цієї мети. У разі продажу товару за зразком та (або) за описом продавець повинен передати покупцеві товар, який відповідає зразку та (або) опису. За недоліки товару продавець відповідає, коли покупець доведе, що вони виникли до передання товару покупцеві або з причин, які були до цього моменту. Якщо продавцем надано гарантії щодо якості товару, то продавець відповідає за їх недоліки, коли він не доведе, що вони виникли після передання товару покупцеві внаслідок порушення останнім правил користування чи зберігання товару, дій третіх осіб, випадку або непереборної сили. Покупець у разі виявлення недоліків, не застережених продавцем, або фальсифікації товарів протягом гарантійного або інших строків, встановлених обов'язковими для сторін правилами чи договором, має право на свій вибір вимагати від продавця або виготовлювача: • співрозмірного зменшення купівельної ціни; • безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк; • відшкодування своїх витрат на усунення недоліків товару. У разі істотного порушення вимог щодо якості товару покупець має право на свій вибір: • відмовитись від виконання договору і вимагати повернення сплаченої за товар грошової суми; • замінити товар неналежної якості на товар, що відповідає умовам договору. У всіх названих випадках покупець має право на відшкодування зазначених ним збитків. Якщо продавець товару неналежної якості не є його виготовлювачем, вимоги щодо заміни, безоплатного усунення недоліків товару і відшкодування збитків можуть бути пред'явлені до продавця або виготовлювача. Вимога покупця про заміну товару підлягає негайному задоволенню, а в разі необхідності перевірки якості товару -протягом 14 днів або в інший строк за згодою сторін. При заміні товару неналежної якості на товар належної якості, ціна на який змінилась, перерахування вартості не здійснюється. При розірванні договору розрахунки з покупцем у разі підвищення ціни на товар проводяться, виходячи з його вартості на час пред'явлення відповідної вимоги (якщо покупець вимагає повернути гроші за неякісний телевізор, ціна на який підвищилась, повернення грошей здійснюється за новою ціною, а не за ціною, за яку його було придбано), при зниженні ціни та товар — виходячи з вартості на час придбання (ст. 14 Закону України "Про захист прав споживачів"). Вимоги покупця розглядають після подання ним товарного чи касового чека, квитанції чи іншого письмового документа, а відносно товарів, на які передбачено гарантійні строки, -- при поданні технічного паспорта чи іншого документа, який його замінює.
Нагадаємо, що продавець, продаючи товар, зобов'язаний видати покупцеві товарний чи касовий чек, квитанцію або інший письмовий документ, який підтверджує факт купівлі. Слід мати на увазі, що покупець, який придбав непродовольчі товари, що були в користуванні та реалізовувані через роздрібні комісійні торговельні підприємства, про що він був проінформований продавцем, має право пред'являти зазначені вище вимоги, якщо придбані товари містили істотні недоліки, не застережені продавцем.
<< | >>
Источник: М.І.Панченко. Цивільне право України. 2005

Еще по теме Які права покупця у разі придбання товару неналежної якості за договором роздрібної купівлі-продажу?:

  1. Які є гарантії захисту прав покупця за договором роздрібної купівлі-продажу?
  2. Інші підвиди договору роздрібної купівлі-продажу
  3. 2.1. Загальні положення про роздрібну купівлю-продаж Поняття та загальна характеристика договору роздрібної купівлі-продажу.
  4. § 2. Договір роздрібної купівлі-продажу
  5. § 2. Договір роздрібної купівлі-продажу
  6. Які особливості договору купівлі-продажу в кредит?
  7. Які особливості договору купівлі-продажу?
  8. Які особливості договору купівлі-продажу автомобіля?
  9. Які особливості договору купівлі-продажу на ринках?
  10. Які особливості договору купівлі-продажу житлового будинку і квартири?