<<
>>

Які є підстави для зупинення і переривання перебігу позовної давності?

За загальним правилом перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася чи повинна була довідатися про порушення свого права. За зобов'язаннями, строк виконання яких не визначений або визначений моментом зажадання, перебіг позовної давності починається від моменту, коли у кредитора виникає право виставити вимогу про виконання зобов'язання.
Якщо боржникові надається пільговий строк для виконання такої вимоги, обчислення позовної давності починається із закінченням зазначеного строку. Перебіг позовної давності за вимогами про визнання недійсними та застосування наслідків про це до правочину, вчиненого під впливом насильства, погрози, обману починається від дня припинення насильства, погрози, обману або від дня, коли позивач довідався чи повинен був довідатися про ці обставини. Перебіг позовної давності за вимогами про застосування наслідків нікчемного правочину починається від дня, коли почалося його виконання. У разі порушення цивільного права або інтересу неповнолітньої особи позовна давність починається від дня досягнення нею повноліття. За регресними зобов'язаннями перебіг позовної давності починається від моменту виконання основного зобов'язання. У житті обставини можуть скластися так, що позивач у зв'язку з умовами, які від нього не залежали, не зміг вчасно звернутися до суду. Законодавець враховує такі об'єктивні обставини і допускає зупинення перебігу позовної давності. Таке зупинення означає, що до строку позовної давності не зараховується проміжок часу, протягом якого особа не мала можливості звернутися з позовом. Відповідно до Цивільного кодексу України настання таких обставин є підставою для зупинення перебігу позовної давності: 1) якщо поданню позову перешкоджала надзвичайна або невідворотна за цих умов подія (непереборна сила); 2) за встановленим Кабінетом Міністрів України відстроченням виконання зобов'язання (мораторій); 3) за зупиненням дії закону або іншого нормативно-правового акта, який регулює відповідні відносини; 4) якщо позивач або відповідач перебувають у складі Збройних Сил України, що переведені на воєнний стан. При виникненні зазначених вище обставин перебіг позовної давності зупиняється на весь час існування цих обставин, а при припиненні цих обставин перебіг позовної давності продовжується з урахуванням часу, що минув до його зупинення. Перебіг позовної давності може бути не тільки зупинено, а й перервано. Переривання перебігу позовної давності відрізняється від її зупинення як за підставами, так і за юридичними наслідками. Загальною підставою для переривання перебігу позовної давності є звернення з позовом у встановленому порядку, тобто вчинення позову належним позивачем до належного відповідача і в належний суд, а також вчиненням зобов'язаною особою дій, що свідчать про визнання боргу чи іншого зобов'язання (часткове виконання зобов'язання, письмове прохання про відстрочку боргу тощо). Залишення позову без розгляду не перериває перебігу позовної давності.
Якщо суд залишив без розгляду позов, вчинений у кримінальній справі, то перебіг позовної давності, що почався до вчинення позову, зупиняється до набирання чинності вироком, яким позов було залишено без розгляду, а час, протягом якого давність була зупинена, не зараховується до тривалості позовної давності. Коли частина строку, що залишилася, є меншою ніж шість місяців, вона продовжується до шести місяців. Після переривання перебіг позовної давності починається заново, — час, що сплинув до переривання, до нового строку не зараховується. Таким чином, при зупиненні перебіг позовної давності зупиняється, а в разі переривання — перебіг позовної давності починається спочатку. Позовна давність поширюється на всі вимоги, за винятками тих, які передбачено безпосередньо в Цивільному кодексі України або в інших нормативних актах. Зокрема, позовна давність не поширюється: а) на вимоги, що випливають з порушення немайнових прав, — крім випадків, передбачених законом; б) на вимоги вкладників до кредитних установ про видачу вкладів; в) на вимоги про відшкодування шкоди, завданої життю чи здоров'ю фізичної особи (крім випадків, передбачених законом); г) на вимогу власника або інших осіб про визнання недійсними актів органів державної влади або органів влади Автономної Республіки Крим, місцевого самоврядування, якими порушуються права зазначених осіб щодо володіння, користування та розпорядження належним їм майном; д) на вимогу страхувальника (застрахованої особи) до страховика про здійснення страхової виплати (страхового відшкодування). Законом може бути передбачено й інші вимоги, на які не поширюється позовна давність.
<< | >>
Источник: М.І.Панченко. Цивільне право України. 2005

Еще по теме Які є підстави для зупинення і переривання перебігу позовної давності?:

 1. Стаття 20. Застосування позовної давності до вимог, що випливають із сімейних відносин
 2. Стаття 72. Застосування позовної давності до вимог про поділ майна подружжя
 3. Які є підстави для визнання правочину недійсним? Які правові наслідки такого визнання?
 4. Стаття 280. Підстави та порядок зупинення досудового розслідування
 5. Стаття Підстави та порядок зупинення досудового розслідування
 6. Стаття 83. Матеріали, які є підставами для висновків під час проведення перевірок
 7. Стаття 114. Строки давності для застосування штрафних (фінансових) санкцій (штрафів)
 8. Які підстави виникнення і припинення права власності?
 9. Які умови (підстави) цивільно-правової відповідальності?
 10. Що таке зобов'язання? Які підстави його виникнення?
 11. Стаття 190. Порядок визначення бази оподаткування для товарів, які ввозяться на митну територію України, послуг, які поставляються нерезидентами на митній території України
 12. Підстави й умови припинення права природокористування: тимчасове призупинення діяльності природокористувачів, які забруднюють навколишнє природне середовище.
 13. Стаття 69. Початок перебігу процесуальних строків
 14. Стаття 71. Зупинення процесуальних строків