<<
>>

Які особливості права власника житлового будинку та квартири?

Одним із найпоширеніших об'єктів права спільної власності є житловий будинок та квартира. Житловим будинком визначається будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, встановлених законом, іншими нормативними актами, і призначена для постійного в ній проживання.
До складу будинку входять усі господарсько-побутові будівлі (сараї, гаражі тощо), що обслуговують житловий будинок і розташовані на одній з ним земельній ділянці. Ця земельна ділянка називається садибою. У разі відчуження житлового будинку, якщо інше передбачено договором або законом, вважається, що ра-ом з ним відчужується уся садиба. Право власності на житловий будинок підлягає державній реєстрації. Квартирою є ізольоване помешкання в житловому будинку, придатне для постійного у ньому проживання однієї особи або однієї сім'ї, і таке, що відповідає передбаченим у законі санітарно-технічним вимогам. Власникові квартири у багатоповерховому будинку разом з житловим приміщенням та елементами благоустрою в цьому приміщенні, яке йому належить за правом приватної власності і яке він займає під квартиру, належить також частка у праві власності на спільне майно будинку. Зокрема, до спільного майна будинку належать опорні конструкції будинку, механічне, електричне, сантехнічне та інше обладнання за межами або всередині квартири, яке обслуговує більше однієї квартири, а також споруди, будівлі, призначені для забезпечення потреб усіх мешканців будинку та власників нежитлових приміщень. Власник квартири не має права відчужувати свою частку у праві власності на спільне майно будинку, а також вчиняти інші дії, які мають наслідком передачу цієї частки окремо від права власності на квартиру. Власник житлового будинку та квартири має право володіти ним, використовувати його та розпоряджатися ним на свій розсуд. Зокрема власник квартири може відчужувати квартиру цілком або в частині (окремі житлові приміщення), віддавати її в заставу, не запитуючи згоди на це інших власників квартир у багатоквартирному будинку чи У товариства власників квартир.
Він може здавати частину житлового приміщення чи усю квартиру в найм або в безкоштовне користування для проживання іншим особам на підставі договору чи закону. На свій розсуд власник квартири може також здійснювати зміни у квартирі, за умови, що ці зміни не завдадуть матеріальної або моральної шкоди Іншим власникам квартир та не суперечитимуть санітарно-технічним правилам і правилам експлуатації будинку. Власник не має права використовувати квартиру для промислового виробництва. Відчуження або застава житлового будинку чи квартири, в яких проживають або мають частку в праві спільної власності на квартиру неповнолітні члени сім'ї власника, допускається тільки за згодою органів опіки та піклування. Слід підкреслити, що власником невикупленої квартири у будинку, що належить житлово-будівельному або житловому кооперативу, є відповідно житлово-будівельний або житловий кооператив. Крім того, власники квартир для забезпечення експлуатації багатоквартирного будинку, користування квартирами та своїм спільним майном можуть створювати товариство власників квартир (житла). Створене товариство діє згідно із законом та своїм статутом і є юридичною особою. Кожний власник квартири, у тому числі учасник спільної часткової та спільної сумісної власності, може бути членом товариства власників квартир. Товариство здійснює управління спільним майном житлового будинку та території, що до нього належить, стежить за виконанням зобов'язань власників квартир щодо оплати витрат на збереження та на утримання будинку, організує в разі необхідності капітальний ремонт житлового будинку. У межах повноважень, визначених статутом товариства, товариство власників квартир може представляти кожного з власників квартир.
<< | >>
Источник: М.І.Панченко. Цивільне право України. 2005

Еще по теме Які особливості права власника житлового будинку та квартири?:

 1. Які особливості договору купівлі-продажу житлового будинку і квартири?
 2. Які повноваження має власник? Які форми власності є в Україні?
 3. Які особливості судового захисту права інтелектуальної власності?
 4. Глава 11. Адміністративні правопорушення в галузі житлових прав громадян, житлово-комунального господарства та благоустрою
 5. Засоби захисту прав власників у випадках втручання державних органів у здійснення власником його правомочностей та видання державними органами актів, які порушують права власників
 6. Стаття 149/1. Порушення порядку ведення єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов
 7. Стаття 102. Взаємовідносини власника складу тимчасового зберігання з особами, які розміщують товари і транспортні засоби на складі
 8. Стаття 13. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу. Від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених цією Конституцією.
 9. Які особливості договору ренти?
 10. Статья 289. Квартира как объект права собственности
 11. Які особливості договору купівлі-продажу?
 12. Які особливості договору довічного утримання?
 13. Які особливості ліцензійного договору?
 14. Які особливості договору дарування?
 15. Які особливості договору факторингу?
 16. Які особливості спадкового договору?
 17. Які особливості договору зберігання?
 18. Які особливості договору страхування?