<<
>>

Які особливості найму (оренди) землі?

Право оренди землі — це основане на договорі строкове оплатив володіння і користування землею, необхідне орендарю для здійснення підприємницької чи іншої діяльності. Земля може передаватися в оренду громадянам і юридичним особам України, іноземним громадянам і особам без громадянства, іноземним юридичним особам. Правове регулювання відносин, пов'язаних з наймом (оренди) землі, здійснюється Цивільним кодексом України, Земельним кодексом України та Законом України "Про оренду землі". Предметом найму є земельна ділянка з насадженнями, будівлями, спорудами, водоймами, які знаходяться на ній, або без них. Оренда земельної ділянки може бути короткостроковою — не більше як п'ять років і довгостроковою — не більше як 50 років.
Орендодавцями земельних ділянок є їх власники або уповноважені ними особи. Орендована земельна ділянка або її частина може бути передана в користування іншій особі (піднайм, суборенда) лише з дозволу наймодавця, орендодавця. Договір найму (оренда) земельної ділянки укладається письмово, а з участю фізичної особи посвідчується нотаріально. Крім того, цей договір підлягає обов'язковій державній реєстрації. Істотні умови договору визначаються законом. Плата за користування земельною ділянкою, яка є державною або комунальною власністю, не може бути нижчою за встановлену законом. Наймач (орендар) земельної ділянки зобов'язаний: • використовувати земельну ділянку відповідно до мети, визначеної в договорі; • здійснювати комплекс заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню земельної ділянки; • утримуватися від порушень прав власників сусідніх земельних ділянок і суб'єктів сервітутних прав. Наймодавець (орендодавець) має право вимагати розірвання договору в разі, якщо: • наймач протягом одного року не почав використовувати земельну ділянку, у зв'язку з чим ділянка може втратити свою споживчу вартість; • наймач використовує земельну ділянку не за призначенням, яке було визначено договором; • наймач протягом трьох місяців підряд не вносить плати за користування земельною ділянкою; • наймач, незважаючи на попередження наймодавця, не здійснює заходів для запобігання псуванню, забрудненню земельної ділянки або не вживає заходів для відновлення якості ділянки, що було визначено в договорі. Наймач (орендар) має право відмовитися від найму земельної ділянки, попередньо повідомивши про це наймодавця (орендодавця). У разі відмови наймача від договору наймодавець має право на одержання з нього плати за шість місяців, якщо доведе, що не міг знайти осіб, які бажали б укласти договір найму (оренди) на таких самих умовах. Право найму земельної ділянки у разі смерті наймача переходить до його дітей, до того з подружжя, що пережив іншого, до батьків, а також інших членів сім'ї, якщо вони разом із наймачем користувалися земельною ділянкою.
<< | >>
Источник: М.І.Панченко. Цивільне право України. 2005

Еще по теме Які особливості найму (оренди) землі?:

 1. Які особливості договору найму (оренди) транспортних засобів?
 2. Поновлення договору оренди землі
 3. Наслідки припинення або розірвання договору оренди землі
 4. ГЛАВА 5. ДОГОВІР НАЙМУ (ОРЕНДИ)
 5. § 7. Договір найму (оренди) житла
 6. § 3. Договір найму (оренди) земельної ділянки
 7. § 5. Договір найму (оренди) транспортного засобу
 8. Глава 44 ДОГОВІР МАЙНОВОГО НАЙМУ (ОРЕНДИ)
 9. § 1. Договір найму (оренди)
 10. § 1. Загальні положення про договір найму (оренди)
 11. § 4. Договір найму (оренди) земельної ділянки
 12. Поняття та характеристика договору найму (оренди) земельної ділянки
 13. Поняття та загальна характеристика договору найму (оренди).
 14. § 2. Окремі види договорів найму (оренди)
 15. Припинення договору найму (оренди) житла, його правові наслідки
 16. § 1. Поняття та елементи договору майнового найму (оренди)
 17. Поняття та загальна характеристика договору найму (оренди) житла
 18. § 2. Особливості договору оренди державного та комунального майна