<<
>>

Які особливості договору найму (оренди) транспортних засобів?

За договором найму (оренди) транспортних засобів одна сторона — наймодавець (орендодавець) передає або зобов'язується передати за плату і на певний строк транспортні засоби у користування. Цей договір є двостороннім і сплатним та має багато спільного з договором майнового найму, проте в системі договорів у Цивільному кодексі України займає самостійне місце. До транспортних засобів, стосовно цього договору, належать повітряні, морські, річкові судна, а також наземні самохідні транспортні засоби.
Відповідно до умов договору наймачеві може надаватись у користування транспортний засіб з екіпажем, який його обслуговує, або без нього. Сторони можуть домовитися про надання наймодавцем наймачеві за необхідності також комплексу послуг для забезпечення нормального використання транспортного засобу. Договір найму транспортних засобів укладається письмово, а договір з участю фізичної особи також посвідчується нотаріально. Наймач транспортного засобу зобов'язаний підтримувати його в належному технічному стані. Всі витрати, пов'язані з використанням транспортного засобу, у тому числі зі сплатою податків, також несе наймач. Крім того, він зобов'язаний застрахувати відповідальність за шкоду, яка може бути завдана третім особам у зв'язку з використанням транспортного засобу. На наймача покладається і зобов'язання з відшкодування збитків, які виникають у зв'язку з втратою або пошкодженням транспортного засобу, якщо наймач не доведе, що це сталося не з його вини. Він зобов'язаний відшкодувати і шкоду, завдану іншій особі у зв'язку з використанням транспортного засобу, відповідно до загальних положень Цивільного кодексу України про відшкодування шкоди. Комерційне використання транспортного засобу наймач здійснює самостійно. Він має право без згоди наймодавця укладати від свого імені договори перевезення, а також інші договори, відповідно до призначення транспортного засобу. Наймач самостійно здійснює комерційне використання транспорту і в разі найму транспортного засобу з екіпажем, що його обслуговує. Всі витрати на утримання екіпажу несе наймодавець. Екіпаж транспортного засобу зобов'язаний відмовитися від виконання розпоряджень наймача, якщо ці розпорядження суперечать умовам договору, використанню транспорту за призначенням, а також якщо вони можуть бути небезпечними для екіпажу, транспортного засобу, прав інших осіб.
<< | >>
Источник: М.І.Панченко. Цивільне право України. 2005

Еще по теме Які особливості договору найму (оренди) транспортних засобів?:

 1. Які особливості найму (оренди) землі?
 2. § 5. Договір найму (оренди) транспортного засобу
 3. Поняття та загальна характеристика договору найму (оренди).
 4. § 1. Поняття та елементи договору майнового найму (оренди)
 5. Припинення договору найму (оренди) житла, його правові наслідки
 6. Поняття та характеристика договору найму (оренди) земельної ділянки
 7. Поняття та загальна характеристика договору найму (оренди) житла
 8. § 2. Особливості договору оренди державного та комунального майна
 9. ГЛАВА 5. ДОГОВІР НАЙМУ (ОРЕНДИ)
 10. § 7. Договір найму (оренди) житла
 11. § 3. Договір найму (оренди) земельної ділянки
 12. Глава 44 ДОГОВІР МАЙНОВОГО НАЙМУ (ОРЕНДИ)
 13. Поняття та загальна характеристика договору найму транспортного засобу
 14. § 1. Договір найму (оренди)
 15. § 1. Загальні положення про договір найму (оренди)
 16. § 4. Договір найму (оренди) земельної ділянки
 17. § 2. Окремі види договорів найму (оренди)
 18. Розділ VIII МИТНИЙ РЕЖИМ ЩОДО ТОВАРІВ І ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ, ЯКІ ПЕРЕМІЩУЮТЬСЯ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ