<<
>>

Які обов'язки сторін за договором страхування?

Договір страхування належить до двосторонніх, оскільки права і відповідні обов'язки виникають для обох контрагентів. За договором страхування страховик зобов'язаний: • ознайомити страхувальника з умовами страхування.
На жаль, страховик не завжди виконує цей обов'язок належним чином. Так, згідно з чинним законодавством, пасажири повітряного і наземного транспорту підлягають обов'язковому страхуванню і до вартості проїзного квитка включаються страхові внески, які стягуються з них. Але на залізничних вокзалах, автостанціях відсутня інформація для пасажирів про умови страхування; • негайно, як тільки стане відомо про настання страхового випадку, вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для своєчасної виплати страхової суми або страхового відшкодування страхувальникові (протягом двох робочих днів повинні бути оформлені необхідні документи); • при настанні страхового випадку здійснити виплату страхової суми або страхового відшкодування у встановлений договором строк; • за заявою страхувальника у разі вжиття страховиком заходів, які зменшили страховий ризик, або в разі збільшення вартості майна переукласти з ним договір страхування; • зберігати в таємниці відомості про страхувальника та його майновий стан. Страховик несе майнову відповідальність за несвоєчасну виплату страхової суми (страхового відшкодування) шляхом сплати страхувальникові неустойки (штрафу, пені), розмір якої визначається законом чи іншими нормативно-правовим актами або погодженням сторін, а також відшкодовує збитки, завдані страхувальникові при настанні страхового випадку у зв'язку з діями щодо запобігання ним або зменшення їх розміру. Обов'язкам страхувальника відповідають права страховика в договорі страхування. Страхувальник за цим договором зобов'язаний: • своєчасно вносити страхові платежі; • при укладенні договору страхування надати страховикові інформацію про всі відомі йому обставини, що мають істотне значення для оцінки страхового ризику і надалі інформувати його про будь-яку зміну страхового ризику; • вжити заходів щодо запобігання збиткам та зменшення збитків, завданих внаслідок настання страхового ризику; • повідомити страховика про настання страхового випадку в строк, передбачений умовами страхування; • повідомити страховика про інші чинні договори страхування щодо цього об'єкта страхування.
Метою страхування майна не може бути збагачення страхувальника за рахунок страхової компанії, а тому законодавець передбачив, що якщо майно застраховане у декількох страховиків, то страхове відшкодування, яке будуть виплачувати всі страхові компанії, не може перевищувати дійсної вартості майна. Необхідно пам'ятати, що коли страхувальник не повідомив страховика про те, що об'єкт уже застрахований, новий договір страхування є нікчемним. Виплата страхових сум і страхового відшкодування проводиться страховиком згідно з умовами договору та правилами страхування на підставі заяви страхувальника і страхового акта (аварійного сертифіката). Страховий акт складається страховиком або уповноваженою ним особою.
<< | >>
Источник: М.І.Панченко. Цивільне право України. 2005

Еще по теме Які обов'язки сторін за договором страхування?:

 1. Які обов'язки сторін за договором підряду?
 2. Які права і обов'язки сторін за договором комерційної концесії?
 3. Права та обов'язки сторін за договором позички
 4. Права та обов'язки сторін за договором чартеру (фрахтування).
 5. Права та обов'язки сторін кредитного договору
 6. Права та обов'язки сторін за договором поставки
 7. Права та обов'язки сторін за договором прокату
 8. Права та обов'язки сторін договору доручення
 9. Права та обов'язки сторін договору комерційної концесії
 10. Права та обов'язки сторін ліцензійного договору
 11. Права та обов'язки сторін договору управління майном
 12. § 4. Права та обов'язки сторін за договором схову (зберігання)
 13. Права та обов'язки сторін за договором художнього замовлення
 14. Права, обов'язки та відповідальність сторін за договором контрактації сільськогосподарської продукції
 15. Права та обов'язки сторін за договором найму будівлі або іншої капітальної споруди.