<<
>>

Які обов'язки сторін за договором підряду?

Уклавши договір підряду, сторони тим самим беруть на себе відповідні обов'язки з одночасним набуттям відповідних прав. Права та обов'язки підрядника і замовника значною мірою обумовлюються умовами договору, якщо інше прямо не передбачено законом або типовими договорами. За Цивільним кодексом України на підрядника покладаються такі обов'язки: • своєчасно попередити замовника: а) про неякісність або непридатність матеріалів, одержаних від замовника; б) те, що додержання вказівок замовника загрожує міцності або придатності виконуваної роботи; в) наявність інших, незалежних від підрядника, обставин, які загрожують міцності або придатності виконуваної роботи; • своєчасно приступити до роботи; • у разі несвоєчасного попередження замовника про необхідність перевищення зазначеного в договорі кошторису, зобов'язаний виконати договір, зберігаючи право на оплату робіт за ціною, визнаною в договорі; • вжити всіх заходів щодо забезпечення збереження наданого йому замовником майна та нести відповідальність за втрату або пошкодження цього майна, що сталося з його вини; • надавати замовникові звіт про використання матеріалу та повернути його залишок; • якісно виконати роботу, яка має відповідати умовам договору, а в разі їх відсутності або неповноти — вимогам, що звичайно ставляться до роботи відповідного характеру; • надавати якісні матеріали для виконання роботи і нести відповідальність за їхню якість за правилами про відповідальність продавця за товари неналежної якості; • передати замовникові разом з результатом роботи інформацію щодо експлуатації або іншого використання предмета договору, якщо це передбачено договором або характер інформації такий, що без неї неможливе використання результатів роботи для цілей, зазначених у договорі. За Цивільним кодексом України на замовника покладаються такі обов'язки: • прийняти роботу, виконану підрядником згідно з договором, оглянути її і в разі виявлення допущених у роботі відступів від договору або інших недоліків заявити про них підрядникові негайно.
Якщо замовник протягом одного місяця ухиляється від прийняття виконаної роботи, підрядник має право після дворазового попередження продати результат роботи, а суму виторгу, з вирахуванням усіх належних підрядникові платежів, внести на депозит нотаріуса на ім'я замовника, коли інше не встановлено договором; • якщо договором не передбачено попередню оплату виконаної роботи або окремих її етапів, замовник зобов'язаний сплатити підрядникові обумовлену ціну після остаточного здавання роботи за умови, що робота виконана належним чином і в погоджений строк або, за згодою сторін, -додатково.
У разі невиконання замовником обов'язку сплатити встановлену ціну або іншу суму, належну підрядникові у зв'язку з виконанням договору, підрядник має право на утримання результату роботи, а також належного замовникові устаткування, переданого для перероблення речі, залишку невикористаних матеріалів та іншого майна замовника, що опинилося у нього до сплати замовником відповідних сум; • в обсязі та в порядку, що передбачені договором підряду, сприяти підрядникові у виконанні роботи. У разі невиконання замовником цього обов'язку підрядник має право вимагати відшкодування завданих збитків, включаючи додаткові витрати, спричинені простоєм, або перенесення строків виконання роботи, або підвищення ціни роботи.
<< | >>
Источник: М.І.Панченко. Цивільне право України. 2005

Еще по теме Які обов'язки сторін за договором підряду?:

 1. § 3. Права та обов'язки сторін. Правові наслідки неналежного виконання умов договору підряду
 2. Які обов'язки сторін за договором страхування?
 3. Які права і обов'язки сторін за договором комерційної концесії?
 4. Права та обов'язки сторін за договором позички
 5. Права та обов'язки сторін за договором чартеру (фрахтування).
 6. Права та обов'язки сторін кредитного договору
 7. Права та обов'язки сторін за договором поставки
 8. Права та обов'язки сторін за договором прокату
 9. Права та обов'язки сторін договору доручення
 10. Права та обов'язки сторін договору комерційної концесії
 11. Права та обов'язки сторін ліцензійного договору