<<
>>

Які є гарантії захисту прав покупця за договором роздрібної купівлі-продажу?

Продавець зобов'язаний надати покупцеві необхідну і достовірну інформацію про товар, що пропонується до продажу. Ця інформація має відповідати вимогам закону та правилам роздрібної торгівлі щодо її змісту і способів надання.
Якщо покупцеві не надано можливості негайно одержати повну і достовірну інформацію про товар у місці його продажу, він має право вимагати відшкодування збитків, завданих необгрунтованим ухиленням від укладення договору, а коли договір укладено, — в розумний строк відмовитися від договору, вимагати повернення сплаченої за товар грошової суми і відшкодування збитків, а також моральної шкоди. Продавець або виготовлювач (чи уповноважені ними представники) зобов'язані прийняти товар неналежної якості від покупця і задовольнити його вимоги про заміну товару або усунення недоліків. Вимога покупця про заміну товару підлягає негайному задоволенню, а в разі необхідності перевірки якості товару - протягом 14 днів або, за домовленістю сторін, в інший строк. У разі відсутності необхідного товару вимога покупця про заміну товару підлягає задоволенню у двомісячний строк з моменту подання відповідної заяви. Вимога покупця про безоплатне усунення недоліків товару підлягає задоволенню продавцем або виготовлювачем протягом 14 днів або, за домовленістю сторін, в інший строк. За кожний день прострочення продавцем або виготовлювачем усунення недоліків товару і невиконання вимоги про надання в користування аналогічного товару на час усунення недоліків продавець сплачує покупцеві неустойку в розмірі 1 % вартості товару. Покупець у разі порушення його прав може звернутись із позовом до суду за місцем свого проживання або за місцезнаходженням відповідача - - торговельної організації (ст. 126 Цивільного процесуального кодексу України). Покупці звільняються від сплати державного мита за позовом, пов'язані з порушенням їх прав (ст. 24 Закону України "Про захист прав споживачів"}. У разі, якщо на товари не встановлено гарантійного строку або строку придатності, вимоги, пов'язані з недоліками, можуть бути пред'явлені покупцем за умови, що недоліки в проданому товарі було виявлено в розумний строк, але в межах двох років, а щодо нерухомого майна (будинків, квартир, споруд, земельних ділянок тощо) — не пізніше ніж за три роки з дня передання товару покупцеві, якщо триваліші строки не встановлено договором або законом.
Позовна давність для вимог, пов'язаних із недоліками проданого товару, встановлюється в один рік, що обчислюється від дня виявлення недоліків у межах строків, зазначених вище, а якщо на товари встановлено гарантійний строк (строк придатності), -- від дня їх виявлення протягом гарантійного строку (строку придатності). При задоволенні вимог покупця суд одночасно вирішує питання про відшкодування йому моральної (немайнової) шкоди. Якщо торговельна організація відмовляється задовольнити вимоги покупця (про заміну товару неналежної якості, повернення грошей за нього, відшкодування збитків, пов'язаних з ремонтом та ін., передбачених Цивільним кодексом України), Державний комітет України у справах захисту прав споживачів чи його органи в областях, містах Києві і Севастополі мають право накласти на торговельну організацію штраф у розмірі 10-кратної вартості товару, відносно якого виник спір (ст. 23 Закону України "Про захист прав споживачів"). Зразок позовної заяви про захист права споживача До Кіровського місцевого районного суду м. Дніпропетровська Позивач: Колісник Григорій Михайлович, який мешкає за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, 101, кв. 10 Відповідач: магазин №10 "Регул", юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Вокзальна, За ПОЗОВНА ЗАЯВА 1 липня 2004 р. у магазині № 10 "Регул", що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Вокзальна, За, я купив телевізор "Philips-300", за який сплатив одну тисячу триста дев'яносто гривень. Підприємство-виготовлювач гарантує якість даної речі протягом 24 місяців з дня її придбання. Через тиждень з дня придбання телевізора мною було виявлено, що він не працює від мережі постійного струму. Усунути виявлені недоліки у гарантійній майстерні неможливо у зв'язку з відсутністю необхідних деталей. Оскільки дефекти придбаної речі виявлені у період гарантійного строку, я звернувся до магазину, де придбав його, з проханням замінити телевізор на аналогічний належної якості. Магазин відмовив в обміні речі належної якості, не пояснюючи причин цього. Відповідно до ст. 708 Цивільного кодексу України, ст. 14 Закону України "Про захист прав споживачів", п. 34 Правил продажу непродовольчих товарів, ПРОШУ: Стягнути з магазину № 10 "Регул" на мою користь сплачені за товар неналежної якості гроші в сумі 1390 (одна тисяча триста дев'яносто) грн. Додаток: 1. Паспорт телевізора. 2. Касовий чек магазину про сплату вартості телевізора. 3. Довідка майстерні з гарантійного ремонту про виявлені недоліки телевізора. 4. Копія позовної заяви. 1 вересня 2004 р. Підпис (Колісник Г.М.)
<< | >>
Источник: М.І.Панченко. Цивільне право України. 2005

Еще по теме Які є гарантії захисту прав покупця за договором роздрібної купівлі-продажу?:

 1. Які права покупця у разі придбання товару неналежної якості за договором роздрібної купівлі-продажу?
 2. Інші підвиди договору роздрібної купівлі-продажу
 3. 2.1. Загальні положення про роздрібну купівлю-продаж Поняття та загальна характеристика договору роздрібної купівлі-продажу.
 4. § 2. Договір роздрібної купівлі-продажу
 5. § 2. Договір роздрібної купівлі-продажу
 6. Які особливості договору купівлі-продажу?
 7. Які особливості договору купівлі-продажу автомобіля?
 8. Які особливості договору купівлі-продажу в кредит?
 9. Які особливості договору купівлі-продажу на ринках?
 10. Які особливості договору купівлі-продажу житлового будинку і квартири?
 11. Які є різновиди договорів купівлі-продажу?
 12. § 1. Поняття, значення та види договору купівлі-продажу