<<
>>

Як задовольняють вимоги кредиторів до спадкоємців?

До складу спадщини входять не лише права спадкодавця, а й ціла низка майнових зобов'язань, а саме борги спадкодавця. Тому, спадкоємці зобов'язані повідомляти кредиторів про відкриття спадщини, якщо їм відомо про борги спадкодавця. Кредиторові спадкодавця належить протягом шести місяців від дня, коли він дізнався або міг дізнатися про відкриття спадщини, пред'явити свої претензії до спадкоємців, які прийняли спадщину, незалежно від настання строку вимоги.
Якщо кредитор спадкодавця не знав і не міг знати про відкриття спадщини, йому належить пред'явити свої претензії до спадкоємців, які прийняли спадщину, протягом одного року від настання строку вимоги. Непред'явлення кредитором спадкодавця претензій до спадкоємців, які прийняли спадщину, погашає його право вимоги. Спадкоємці зобов'язані задовольнити претензії кредитора повністю, але в межах одержаних активів. Наприклад, якщо вартість спадкового майна дорівнює ЗО тис. грн, а боргів у спадкодавця на 40 тис. грн, то відповідальність спадкодавця обмежується ЗО тис. грн. Кожен зі спадкоємців відповідає перед кредитором особисто, у розмірі, який відповідає його частці у спадщині. Претензії кредитора спадкоємці повинні задовольнити шляхом одноразового платежу, якщо домовленістю між ними не було встановлено інше. У разі відмови від одноразового платежу суд, за позовом кредитора, накладає стягнення на майно, яке було передано спадкоємцеві в натурі. Дійсна вартість спадщини визначається на момент її відкриття, а не на момент пред'явлення до спадкоємців вимог кредиторами.
<< | >>
Источник: М.І.Панченко. Цивільне право України. 2005

Еще по теме Як задовольняють вимоги кредиторів до спадкоємців?:

 1. Відповідальність спадкоємців за борги спадкодавця
 2. § 5. Розмір частки спадкоємців за законом
 3. Коло спадкоємців за законом
 4. § 3. Правове становище спадкодавців та спадкоємців
 5. Стаття 166/5. Порушення банківського законодавства, нормативно-правових актів Національного банку України або здійснення ризикових операцій, які загрожують інтересам вкладників чи інших кредиторів банку
 6. Коло спадкоємців за заповітом та зміст заповіту
 7. Правило (Вимоги справедливої сатисфакції)
 8. Стаття 59. Податкова вимога
 9. Стаття 427. Вимоги до касаційної скарги
 10. Стаття 125. Позов третьої особи із самостійними вимогами
 11. Стаття 396. Вимоги до апеляційної скарги
 12. Суб'єкти права вимоги
 13. Стаття Вимоги до апеляційної скарги