<<
>>

Як оформлюють право на спадщину?

Усі питання, пов'язані з переходом майна померлого до спадкоємців і документальним оформленням цих прав, вирішуються нотаріальними конторами. Лише якщо між заінтересованими особами виникає спір внаслідок переходу майна померлого до його спадкоємців, відповідні питання розглядаються і вирішуються судом. Нотаріус за місцем відкриття спадщини, а в населених пунктах, де немає нотаріуса, — відповідні органи місцевого самоврядування з власної ініціативи або за заявою спадкоємців, вживають заходи для охорони спадщини.
Для цього, якщо у складі спадщини є майно, яке потребує утримання, догляду, вчинення інших фактичних чи юридичних дій для підтримання його в належному стані, нотаріус, у разі відсутності спадкоємців за заповітом і за законом або виконавця заповіту, укладає договір на управління спадщиною з третьою особою. Нотаріус встановлює коло спадкоємців, що закликаються до спадкування і визначає частку кожного з них у спадковому майні. Спадкоємець, який прийняв спадщину, може вимагати видачі йому свідоцтва про право на спадщину. Якщо спадщину прийняло кілька спадкоємців, свідоцтво видається нотаріусом кожному з них із зазначенням імені та розмірів часток інших спадкоємців. Відсутність свідоцтва не позбавляє спадкоємця права на спадщину. Але, якщо у складі спадщини, яку прийняв спадкоємець, є нерухоме майно, він зобов'язаний звернутися до нотаріуса за видачею йому свідоцтва про право на спадщину. Коли заповіт складено на користь зачатого, але ще не народженого спадкоємця, видача свідоцтва про право на спадщину і розподіл спадщини між усіма спадкоємцями можуть відбутися лише після народження цієї дитини. Це правило стосується й дитини, зачатої при житті батька, але народженої після його смерті, у разі спадкування за законом. До закінчення строку прийняття спадщини нотаріус може дати спадкоємцеві дозвіл на одержання частини вкладу спадкодавця у банківських (кредитних) установах, якщо це спричинено невідкладними обставинами. Якщо у складі спадщини, яку прийняв спадкоємець, є нерухоме майно, спадкоємець зобов'язаний зареєструвати свідоцтво про право на спадщину в органах, які здійснюють державну реєстрацію.
Право власності на нерухоме майно виникає у спадкоємця з моменту державної реєстрації цього майна. За згодою всіх спадкоємців, які прийняли спадщину, нотаріус за місцем відкриття спадщини може внести зміни, доповнення до свідоцтва про право на спадщину. Свідоцтво про право на спадщину визнається судом недійсним, якщо буде встановлено, що особа, якій його видано, не мала права на спадкування, а також у разі інших порушень положень Цивільного кодексу України та інших законів. Свідоцтво про право на спадщину видається після закінчення шестимісячного строку з дня відкриття спадщини, оскільки лише після цього строку може бути визнано коло спадкоємців, які прийняли спадщину. Зразок свідоцтва про право спадкування за заповітом СВІДОЦТВО м. Дніпропетровськ 8 грудня 2003 р. Я, Дацко Ярослав Петрович, державний нотаріус другої державної нотаріальної контори м. Дніпропетровська, посвідчую, що на підставі заповіту, посвідченого другою державною нотаріальною конторою м. Дніпропетровська 11 лютого 2000 р. і зареєстрованого у реєстрі за № 1-100, спадкоємцем зазначеного у заповіті майна Кучеренка Семена Андрійовича, який помер 5 травня 2003 р., є Волотко Олег Володимирович, який мешкає у м. Кривий Ріг за адресою: вул. Кобилянського, 11. Спадкове майно, на яке видано це свідоцтво, становить: - грошовий вклад, який зберігається у філії № 13/92 Криворізького відділення Ощадбанку (м. Дніпропетровська) на рахунку № 213 у сумі 60 тис. грн, з належними процентами; — авторське право. Зареєстровано у реєстрі за № ..... Стягнуто державного мита в сумі (грн)........ Державний нотаріус Дацко Я.П.
<< | >>
Источник: М.І.Панченко. Цивільне право України. 2005

Еще по теме Як оформлюють право на спадщину?:

 1. Як оформлюють право на винаходи, корисні моделі і промислові зразки?
 2. Що таке право на відмову від спадщини?
 3. Видача нотаріальною конторою свідоцтва про право на спадщину
 4. Як приймають спадщину?
 5. Позбавлення спадщини
 6. § 4. Відумерлість спадщини
 7. Перехід права на прийняття спадщини.
 8. § 1. Прийняття спадщини
 9. Відмова від спадщини
 10. Місце відкриття спадщини.
 11. § 8. Оформлення права на спадщину
 12. Що розуміють під терміном "відкриття спадщини
 13. § 5. Відкриття спадщини
 14. Що таке спадщина?
 15. § 2. Відмова від прийняття спадщини
 16. § 5. Поділ і перерозподіл спадщини
 17. Час відкриття спадщини
 18. § 4. Спадщина та особливості спадкування деяких видів майна
 19. Глава 9. РОЗГЛЯД СУДОМ СПРАВ ПРО ВИЗНАННЯ СПАДЩИНИ ВІДУМЕРЛОЮ
 20. Стаття 92. Порушення вимог законодавства про охорону культурної спадщини