<<
>>

Як класифікують цивільно-правові відносини?

Класифікація цивільно-правових відносин має не тільки виключно теоретичне, а й практичне значення, оскільки дає змогу правильно застосувати норми цивільного права в кожному конкретному випадку.
Цивільні правовідносини класифікують за їхніми ознаками. Отже, цивільно-правові відносини можна поділити так: • За змістом: немайнові цивільно-правові відносини щодо задоволення немайнових інтересів (наприклад, право на індивідуальність, особисте життя та його таємницю); майнові цивільно-правові відносини, спрямовані на задоволення майнових інтересів суб'єктів (наприклад, правовідносини власності, передача майна однією особою іншій в порядку поставки, ренти, оренди, лізингу, позички, спадкування). • За зв'язком учасників відносин: абсолютні, тобто цивільно-правові відносини, за яких уповноваженому суб'єкту протистоїть як зобов'язаний суб'єкт невизначене коло осіб (наприклад, правовідносини власності, авторства, де власник і автор виступають уповноваженою особою, а всі інші, які існують одночасно з ними, є зобов'язаними щодо власника чи автора); відносні цивільно-правові відносини, за яких уповноваженому суб'єкту протистоїть конкретно визначена особа, яка повинна виконати для уповноваженого суб’єкта певні дії (наприклад, за договором купівлі-продажу продавець має право вимагати оплату від конкретного покупця, а покупець відповідно — передачі речі від конкретного продавця). Отже, право уповноваженої особи в абсолютних правовідносинах захищається від порушення будь-якою особою право уповноваженої особи у відносних правовідносинах захищається від порушення з боку конкретно визначених осіб. • Залежно від об'єкта правових відносин: речові цивільно-правові відносини, об'єктом яких є речі (наприклад, володіння та користування майном — речове право реалізується безпосередньо уповноваженою особою); зобов'язальні, тобто правовідносини, об'єктом яких є виконання відповідних зобов'язань особою (наприклад, відносини, які виникають із договору ренти, безпідставного збагачення, завдання шкоди). • Залежно від структури: прості цивільно-правові відносини, за яких одній стороні належить тільки право, а іншій — тільки обов'язок (наприклад, правовідносини, що виникають із договору позики і позички); складні цивільно-правові відносини, за яких сторони мають як права, так і обов'язки (так, за договором купівлі-продажу майна, покупець має право вимагати передачі йому проданої речі і водночас зобов'язаний сплатити продавцю її вартість, а продавець, у свою чергу, зобов'язаний передати річ і водночас має право вимагати сплати грошей за цю річ). • За характером нормативного спрямування: регулятивні цивільно-правові відносини, в основу яких покладено дію цивільно-правових норм, спрямованих на регулювання особистих немайнових та майнових відносин між їх учасниками; охоронні цивільно-правові відносини, що виникають унаслідок порушення цивільних прав одного з суб'єктів цих відносин і спрямовані на відновлення цих прав та ін. Можлива й інша класифікація цивільно-правових відносин.
<< | >>
Источник: М.І.Панченко. Цивільне право України. 2005

Еще по теме Як класифікують цивільно-правові відносини?:

 1. Які правові форми участі держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у відносинах, що регулюються цивільним законодавством?
 2. Як класифікують речі у цивільному праві?
 3. § 2. Цивільна правоздатність держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах
 4. О.В.Шило. Правові відносини батьків та дітей, 2002
 5. § 3. Види цивільно-правових відносин
 6. § 3. Види цивільно-правових відносин
 7. § 2. Елементи цивільно-правових відносин
 8. У чому полягає зміст цивільно-правових відносин?
 9. § 2. Елементи цивільно-правових відносин
 10. Глава 24. Цивільно-правове регулювання відносин, пов'язаних з творчою діяльністю
 11. Глава 27 ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН, ПОВ'ЯЗАНИХ З ТВОРЧОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
 12. § 2. Основні цивільно-правові засоби захисту права власності
 13. § 2. Основні цивільно-правові засоби захисту права власності
 14. Стаття 8. Застосування до регулювання сімейних відносин Цивільного кодексу України
 15. Глава 9 Участь держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах
 16. § 3. Відмінності у цивільно-правовому регулюванні відносин, пов'язаних з творчою діяльністю
 17. § 3. Відмінності у цивільно-правовому регулюванні відносин, пов'язаних з творчою діяльністю
 18. § 2. Спільне в цивільно-правовому регулюванні відносин, пов'язаних з творчою діяльністю
 19. § 2. Спільне в цивільно-правовому регулюванні відносин, пов'язаних з творчою діяльністю
 20. § 1. Загальні засади участі держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах