<<
>>

Вина страхувальника

. Під виною страхувальника слід розуміти вину працівника чи працівників даного підприємства-страхувальника, яка допущена ними під час виконання своїх трудових (службових) обов'язків (ст.
441 ЦК УРСР). Потерпілий не повинен доводити вину страхувальника. Іншими словами, вина страхувальника припускається. Для звільнення від "відшкодування шкоди страхувальник повинен довести, що шкоду заподіяно не з його вини. Вину страхувальника може бути встановлено в кожному конкретному випадку на підставі відповідних документів та інших юридичних фактів. До них належать:

1) акт про нещасний випадок на виробництві або акт про професійне захворювання;

2) висновок посадових осіб (органів), які здійснюють контроль за станом охорони праці та додержанням законодавства про працю, або профспілкового органу про причини ушкодження здоров'я;

3) медичний висновок про професійне захворювання;

4) рішення про накладення адміністративного або дисциплінарного стягнення на винних осіб;

5) рішення органів соціального страхування про відшкодування власником (страхувальником) витрат на допомогу працівникові в разі тимчасової непрацездатності у зв'язку з ушкодженням здоров'я;

6) вирок або рішення суду, постанова прокурора, висновок органів дізнання або попереднього слідства;

7) показання свідків.

<< | >>
Источник: О. В. Дзера. Цивільне право України. Книга 2. 2002

Еще по теме Вина страхувальника:

 1. Протиправність діяння страхувальника
 2. Підстави відповідальності страхувальника за ушкодження здоров'я і смерть застрахованої особи.
 3. Цивільна відповідальність страхувальника незалежно від вини за заподіяння ушкодження здоров'я і смерті застрахованій особі.
 4. Глава 5. ВИНА
 5. Вина потерпілого
 6. Вина
 7. IV. Вина
 8. Вина
 9. Вина
 10. 6. Вина причинителя вреда
 11. 6. Вина и ее формы
 12. Розділ V ВИНА ТА її ФОРМИ