<<
>>

8.6. Відшкодування шкоди, завданої фізичною особою, цивільна дієздатність якої обмежена

Цивільне законодавство передбачає можливість обмеження дієздатності осіб, якщо вони страждають на психічні розлади, зловживають спиртними напоями, наркотичними засобами, токсичними речовинами тощо і тим ставлять себе чи свою сім'ю, а також інших осіб, яких вони за законом зобов'язані утримувати, у скрутне матеріальне становище (ст.

36 ЦК України).

Однак обмеження цивільної дієздатності особи стосується здійснення правочинів щодо розпорядження майном, самостійного отримання заробітної плати, пенсії, стипендії, інших видів доходів і не впливає на її здатність відповідати за завдану іншим особам шкоду. Тому обмежено дієздатні особи несуть відповідальність за завдану шкоду на рівні з іншими суб'єктами (учасниками) цивільно-правових відносин. Це закріплено ст. 1185 ЦК України, в якій зазначено, що шкода, завдана фізичною особою, цивільна дієздатність якої обмежена, відшкодовується нею на загальних підставах.

<< | >>
Источник: С.С. Бичкова. Цивільне право України (договірні та недоговірні зобовязання). 2006

Еще по теме 8.6. Відшкодування шкоди, завданої фізичною особою, цивільна дієздатність якої обмежена:

 1. § 8. Відшкодування шкоди, завданої малолітніми, неповнолітніми, недієздатними особами, особами, цивільна дієздатність яких обмежена, та особами, які не усвідомлювали значення своїх дій та (або) не могли керувати ними
 2. 8.5. Відшкодування шкоди, завданої недієздатною фізичною особою
 3. 8.7. Відшкодування шкоди, завданої фізичною особою, яка не усвідомлювала значення своїх дій та (або) не могла керувати ними
 4. § 4. Відшкодування юридичною або фізичною особою шкоди, завданоїїх працівником чи іншою особою
 5. 8.2. Відшкодування шкоди, завданої неповнолітньою особою
 6. 8.1. Відшкодування шкоди, завданої малолітньою особою
 7. 8.3. Відшкодування шкоди, завданої неповнолітньою особою після набуття нею повної цивільної дієздатності
 8. Відшкодуванню шкоди присвячена гл. 82 ЦК, а також галузеві акти законодавства — зокрема, закони України від 1 грудня 1994 р. "Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду", від 13 грудня 2001 р. "Про цивільну відповідальність за ядерну шкоду та її фінансове забезпечення", гл. IX Кодексу законів про працю України тощо. Тлумачення окремих норм стосовно відшкодування шкоди міститься і в актах судової влади — зокр
 9. § 9. Відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки
 10. § 11. Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю
 11. Частина II. Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю
 12. § 3. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок неусунення небезпеки (загрози) життю, здоров'ю та майну
 13. § 4. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг)
 14. § 3. Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю