<<
>>

Відповідальність управителя за договором управління майном

. Управитель, який не виявив при управлінні майном належної турботливості про інтереси установника управління або вигодонабувача, зобов'язаний відшкодувати установникові управління завдані збитки, а вигодонабувачеві - упущену вигоду.

Таким чином, якщо договір управління майном укладений на користь третьої особи, відповідальність управителя перед вигодо-набувачем обмежується упущеною вигодою за час управління майном.

Установнику ж управління потрібно відшкодувати збитки, завдані втратою чи пошкодженням його майна.

У випадку, коли управління встановлюється на користь установника управління, управитель відшкодовує йому реальний збиток та упущену вигоду.

Однак управитель відповідає за завдані збитки тільки тоді, якщо не доведе, що вони виникли внаслідок непереборної сили, винних дій установника управління або вигодонабувача (ч. 1ст. 1043 ЦК України).

Управитель несе субсидіарну відповідальність за боргами, що виникли у зв'язку із здійсненням ним управління, якщо вартості майна, переданого в управління, недостатньо для задоволення вимог кредиторів.

Субсидіарна відповідальність управителя настає також у разі вчинення правочинів з перевищенням наданих йому повноважень або встановлених обмежень, за умови, що треті особи, які беруть участь у правочині, доведуть, що вони не знали і не могли знати про перевищення управителем повноважень або встановлених обмежень. У цьому разі установник управління може вимагати від управителя відшкодування завданих ним збитків.

<< | >>
Источник: С.С. Бичкова. Цивільне право України (договірні та недоговірні зобовязання). 2006

Еще по теме Відповідальність управителя за договором управління майном:

 1. § 4. Відповідальність за договором довірчого управління майном
 2. Припинення договору управління майном
 3. § 5. Припинення договору довірчого управління майном
 4. § 2. Предмет, істотні умови, форма та строк договору довірчого управління майном
 5. Права та обов'язки сторін договору управління майном
 6. Істотні умови договору довірчого управління майном
 7. § 1. Поняття та ознаки договору довірчого управління майном
 8. § 3. Суб'єкти виконання договору довірчого управління майном
 9. Що таке договір управління майном?
 10. § 10. Договір управління майном
 11. ГЛАВА 15. ДОГОВІР УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ
 12. Глава 62 ДОГОВІР ДОВІРЧОГО УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ
 13. Поняття та склад об'єктів довірчого управління майном
 14. Стаття 177. Управління майном дитини
 15. Договори про управління майновими правами авторів.
 16. Відповідальність сторін за договором зберігання
 17. Відповідальність сторін за договором позички
 18. Відповідальність продавця (постачальника) предмета договору лізингу
 19. § 3. Відповідальність сторін та припинення договору комерційної концесії
 20. Відповідальність сторін за договором комерційної концесії