<<
>>

§ 5. Умови і строки в угодах (правочинах)

Чинному законодавству відомі угоди, що укладаються за умовою (ст. 61 ЦК УРСР), тобто з урахуванням різних обставин, які ще не відомо, стануться чи не стануться. Умови поділяються на відкладальні і скасувальні.

Угода визнається укладеною за відкладальною умовою, якщо сторони поставили виникнення прав та обов'язків у залежність від настання цієї умови.

Наприклад, угоду піднайму жилого приміщення укладено за такої умови: наймач надасть жиле приміщення піднаймачеві, як тільки його син переїде на постійне місце проживання до іншого міста.

Угода визнається укладеною за скасувальною умовою, якщо сторони поставили припинення прав та обов'язків у залежність від настання цієї умови. Наприклад, вищезазначену угоду піднайму жилого приміщення може бути укладено за умови: піднаймач може поселитися і проживати у жилому приміщенні доти, поки син наймача не повернеться із відрядження.

Угоди, що укладаються за відкладальною або скасувальною умовами, називаються умовними угодами. При цьому їхні учасники не повинні недобросовісно сприяти чи перешкоджати настанню умов.

Якщо настанню умови недобросовісно перешкодила сторона, якій настання умови не вигідне, вважається, що умова настала.

Якщо настанню умови недобросовісно сприяла сторона, якій настання умови вигідно, вважається, що умова не настала.

Умови, за яких укладаються угоди, слід відрізняти від строків. Виконання обов'язків, встановлених угодою, здійснюється, як правило, у певний строк. Ще не відомо, станеться чи ні умова, а строк неминуче настане. У цьому полягає різниця між умовами і строками в угодах. Строки можуть визначатися зазначенням конкретної календарної дати, певного проміжку часу, події, щодо якої відомо, що вона обов'язково станеться.

Новий ЦК України відтворює положення ЦК України 1963 р. з деякими редакційними змінами.

<< | >>
Источник: О. В. Дзера. Цивільне право України. Книга 1. 2002

Еще по теме § 5. Умови і строки в угодах (правочинах):

 1. § 5. Умови і строки в угодах
 2. § 2. Предмет, істотні умови, форма та строк договору довірчого управління майном
 3. § 5. Відмова від правочину
 4. Глава 12 Правочини
 5. Глава 12 УГОДИ (ПРАВОЧИНИ)
 6. § 4. Тлумачення змісту правочину
 7. 8.3. Правочини з дефектами форми
 8. 8.2. Правочини з дефектами волі
 9. § 1. Поняття і ознаки правочину
 10. § 3. Недійсні угоди (правочини)
 11. 8.1. Правочини з дефектами суб'єктного складу
 12. Що розуміють під терміном "правочин"? Які загальні вимоги, додержання яких необхідне для його чинності?
 13. Стаття 197. Строк дії ухвали про тримання під вартою, продовження строку тримання під вартою
 14. § 2. Умови чинності угод (правочинів)