<<
>>

§ 5. Умови і строки в угодах

Чинному законодавству відомі угоди, що укладаються за умовою (ст. 61 ЦК України), тобто з урахуванням різних обставин, які ще не відомо, стануться чи не стануться. Умови поділяються на відкладальні і скасувальні.

Угода визнається укладеною за відкладальною умовою, якщо сторони поставили виникнення прав та обов'язків у залежність від настання цієї умови.

Наприклад, угоду піднайму жилого приміщення укладено за такої умови: наймач надасть жиле приміщення піднаймачеві, як тільки його син переїде на постійне місце проживання до іншого міста.

Угода визнається укладеною за скасувальною умовою, якщо сторони поставили припинення прав та обов'язків у залежність від настання цієї умови. Наприклад, вищезазначену угоду піднайму жилого приміщення може бути укладено за умови: піднаймач може поселитися і проживати у жилому приміщенні доти, поки син наймача не повернеться із відрядження.

Угоди, що укладаються за відкладальною або скасувальною умовами, називаються умовними угодами. При цьому їхні учасники не повинні недобросовісно сприяти чи перешкоджати настанню умов.

Якщо настанню умови недобросовісно перешкодила сторона, якій настання умови не вигідне, вважається, що умова настала.

Якщо настанню умови недобросовісно сприяла сторона, якій настання умови вигідно, вражається, що умова не настала.

Умови, за яких укладаються угоди, слід відрізняти від строків. Виконання обов'язків, встановлених угодою, здійснюється, як правило, у певний строк. Ще не відомо, станеться чи ні умова, а строк неминуче настане. У цьому полягає різниця між умовами і строками в угодах. Строки можуть визначатися зазначенням конкретної календарної дати, певного проміжку часу, події, щодо якої відомо, що вона обов'язково станеться.

<< | >>
Источник: Д.В. Боброва, О. В. Дзера, А.С. Довгерт. Цивільне право України: Підручник. 1999

Еще по теме § 5. Умови і строки в угодах:

 1. § 5. Умови і строки в угодах (правочинах)
 2. § 2. Предмет, істотні умови, форма та строк договору довірчого управління майном
 3. Стаття 197. Строк дії ухвали про тримання під вартою, продовження строку тримання під вартою
 4. Умови оголошення конкурсу.
 5. § 4. Умови договору оренди
 6. § 4. Зміст (умови) договору
 7. Істотні умови договору довірчого управління майном
 8. § 2. Умови дійсності угод
 9. § 2. Умови чинності угод (правочинів)
 10. Стаття Умови прийнятності
 11. Стаття 156. Умови здійснення транзиту товарів
 12. Умови і порядок проведення екологічної експертизи.
 13. § 3. Умови (підстави) цивільно-правової відповідальності
 14. § 3. Умови (підстави) цивільно-правової відповідальності
 15. Стаття 195. Умови переміщення товарів у режимі експорту
 16. § 1. Загальні умови створення господарських організацій
 17. Стаття 189. Умови переміщення товарів у режимі імпорту