<<
>>

Суб'єктивні суміжні права

. Важливим аспектом реалізації виконавцями своїх прав є передумова додержання ними прав авторів виконуваних творів та інших суб'єктів авторського права. Виробники фонограм, виробники відеограм мають додержуватися прав суб'єктів авторського права і виконавців.
Організації мовлення повинні додержуватися прав суб'єктів авторського права, виконавців, виробників фонограм (відеограм).

Виникнення і здійснення суміжних прав не потребує виконання будь-яких формальностей. Виробники фонограм і виконавці для сповіщення про свої права можуть на всіх примірниках фонограм (відеограм) або їх упаковках використовувати знак охорони суміжних прав, який складається з латинської літери Р у колі — (р), імені (найменування) особи, що має суміжні права, і зазначення року першої публікації фонограми (відеограми). Прикладом може бути напис на компактному диску: (р) Веселі чоловічки 2002.

За відсутності доказів іншого, виконавцем, виробником фонограми чи відеограми вважаються особи, імена (назви) яких зазначені на фонограмі, відеограмі та їх примірниках або на їх упаковці.

<< | >>
Источник: О. В. Дзера. Цивільне право України. Книга 1. 2002

Еще по теме Суб'єктивні суміжні права:

 1. 2.1 Суб`єктивні сімейні права і обов`язки.
 2. Суб'єктивні права на винаходи, корисні моделі та промислові зразки
 3. Глава 18 Суміжні речоиі права
 4. Що таке суміжні права?
 5. Поняття та властивості суб'єкта міжнародного публічного права. Види суб'єктів міжнародного публічного права (основні та похідні).
 6. Глава 25. Право літературно-художньої власності. Авторське право і суміжні права
 7. Глава 28 ПРАВО ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЬОЇ ВЛАСНОСТІ. АВТОРСЬКЕ ПРАВО І СУМІЖНІ ПРАВА
 8. Майнові права суб'єкта права на сорт рослин
 9. Суб'єкти екологічного права.
 10. § 2. Види права власності за суб'єктом
 11. Розділ X. Суб'єкти аграрного права
 12. Глава 8. Держава як суб'єкт цивільного права
 13. Глава 6. Громадяни як суб'єкти цивільного права
 14. Глава 8 ДЕРЖАВА ЯК СУБ'ЄКТ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА
 15. Глава 6 ГРОМАДЯНИ ЯК СУБ'ЄКТИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА
 16. Суб'єкти права вимоги
 17. § 1. Держава Україна — суб'єкт цивільного права
 18. Глава 7 Фізичні особи ж суб'єкти цивільного права
 19. § 1. Держава Україна — суб'єкт цивільного права