<<
>>

§ 10. Строки і терміни реалізації та захисту цивільних прав

Виникнення, здійснення та захист цивільних прав цивільне законодавство пов'язує з перебігом певних періодів часу (строків), настанням зазначених у договорі чи у законі дат (термінів), визначених подій тощо.
Таким чином, строки та терміни є юридичними фактами (подіями) або одним з елементів юридичної сукупності.

Стаття 251 ЦК дає поняття строків та термінів у цивільному прані.

За цією статтею строк — цс певний період у часі, зі спливом якого пов'язана дія чи подія, яка має юридичне значення. Термін — пе певний момент у часі, з настанням якого пов'язана дія або подія, яка має юридичне значення.

Порівнюючи наведені визначення, можна помітити, що термін може існувати як окрема категорія цивільного права, а може розглядатися як складова частина строку (наприклад, як його кінцевий момент).

Згідно з ч. З ст. 251 ЦК строки і терміни поділяються на:

1) законні — визначені актами цивільного законодавства (наприклад, ст. 1270 ЦК встановлює 6-місячний строк для прийняття спадщини);

2) договірні — визначені правочином за бажанням сторони і на її розсуд;

3) судові — визначені рішенням суду (наприклад, строк для опублікування інформації про спростування відомостей, шо принижують честь та гідність фізичної особи).

Визначення строків та термінів відбувається відповідно до правил ст. 252 ЦК:

— строк визначається роками, місяцями, тижнями, днями або годинами (наприклад, договір оренди укладений строком на 2 роки), термін визначається календарною датою (наприклад, договір позики укладений терміном до 10 січня 2003 р.) або вказівкою на подію, яка мас неминуче настати (наприклад, договір позики укладений до закінчення жнив у поточному році).

Для правильного визначення та ефективного використання строків важливе значення мас встановлення початку та закінчення їхнього перебігу.

Згідно зі ст. 253 ЦК перебіг строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов'язаний його початок.

Наприклад, якщо договір позики грошей укладений строком до 20 липня 2004 р., то прострочка виконання починається з 21 липня.

Визначення моменту закінчення строку залежать від одиниці часу, що використовується для обчислення строку:

1) строк, визначений роками, спливає у відповідні місяць та число останнього року строку;

2) строк, визначений місяцями, спливає у відповідне число останнього місяця строку. Якщо закінчення строку, визначеного місяцем, припадає на такий місяць, у якому немає відповідного числа, строк спливає в останній день цього місяця. (До строку, шо визначений півроком або кварталом року, застосовуються правила про строки, які визначені місяцями. При ньому відлік кварталів ведеться з початку року);

3) строк, визначений тижнями, спливає у відповідний день останнього тижня строку.

Якщо останнііі день строку припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, що визначений відповідно до закону в місці вчинення певної дії, днем закінчення строку є перший за ним робочий день (ст. 254 ЦК). Наприклад, у разі, коли закінчення строку припадає на суботу, вважається, що він закінчується в понеділок.

Якщо строк встановлено для вчинення дії, вона може бути вчинена до закінчення останнього дня строку. У разі, якщо ця дія має бути вчинена в установі, то строк спливає тоді, коли у цій установі за встановленими правилами припиняються відповідні операції.

Письмові заяви та повідомлення, здані до установи зв'язку до закінчення останнього дня строку, вважаються такими, шо здані своєчасно (ст. 255 ЦК). При цьому важливо отримати документ, який посвідчує цю дію і таким чином підтверджує ту обставину, що строк не пропущений.

Згідно з ч. З ст. 70 ЦПК вважається, що останній день строку триває до 24 години. Отже, не вважається простроченням вчинення дії (реалізації права, виконання обов'язку) до 24 години останнього дня.

<< | >>
Источник: Є. О. Харитонов, О. В. Старцев. Цивільне право України. Підручник.. 2007

Еще по теме § 10. Строки і терміни реалізації та захисту цивільних прав:

 1. § 11. Строки захисту цивільних прав. Позовна давність
 2. Що таке строки, терміни та позовна давність у цивільному праві?
 3. § 7. Інші форми встановлення й реалізації цивільних прав і обов'язків через інших осіб
 4. Глава 14. Здійснення та захист цивільних прав
 5. Глава 15 ЗДІЙСНЕННЯ ТА ЗАХИСТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ
 6. § 8. Захист цивільних прав та інтересів нотаріусом
 7. Що таке захист цивільних прав та інтересів?
 8. § 7. Захист цивільних прав та інтересів у адміністративному порядку
 9. § 6. Захист цивільних прав та інтересів судом
 10. § 5. Загальні положення про захист цивільних прав та інтересів
 11. Глава 12. Строки (терміни). Позовна давність
 12. Глава 13 СТРОКИ (ТЕРМІНИ). ПОЗОВНА ДАВНІСТЬ
 13. Що розуміють під терміном "цивільне право"?
 14. Що розуміють під терміном "цивільне право"?
 15. Що означає термін "володіння" як окремий цивільно-правовий інститут речового права?
 16. § 3. Порядок реалізації спадкових прав
 17. Глава 11 Загальні положення про здійснення цивільних прав і виконання цивільних обов'язків
 18. § 1. Поняття цивільно-правового захисту
 19. § 1. Поняття цивільно-правового захисту