<<
>>

Стаття Застереження

1. Будь-яка держава може при підписанні цієї Конвенції або депонуванні своєї ратифікаційної грамоти зробити застереження стосовно будь-якого окремого положення Конвенції з огляду на те, що будь-який чинний на той час на її території закон не відповідає цьому положенню. Застереження загального характеру згідно із цією статтею не дозволяються.

2. Будь-яке застереження, зроблене згідно із цією статтею, має містити стислий виклад відповідного закону.


<< | >>
Источник: Червяцова А. О.. Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод. Європейський суд з прав людини. 2011

Еще по теме Стаття Застереження:

 1. Стаття Заборона застережень
 2. Стаття Заборона застережень
 3. Застереження. Тлумачення договорів
 4. Стаття 270. Застереження щодо умов застосування методів оцінки товарів за ціною угоди щодо ідентичних товарів та за ціною угоди щодо подібних (аналогічних) товарів
 5. Передача векселя шляхом індосаменту. Види індосаменту
 6. З А К О Н У К Р А Ї Н И Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції
 7. Протокол № 2 про надання Європейському суду з прав людини повноважень робити консультативні висновки
 8. Стаття 108. Нарахування пені та штрафних санкцій на суму податкового боргу в міжнародних правовідносинах
 9. Стаття 209. Порядок ухвалення рішень та постановления ухвал, їх форма
 10. Стаття 576. Межі кримінальної відповідальності виданої особи
 11. Які права покупця у разі придбання товару неналежної якості за договором роздрібної купівлі-продажу?
 12. Стаття Повноваження Верховного Суду України
 13. Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Обов’язки держави-учасниці
 14. Як приймають спадщину?
 15. Стаття 17. Права платника податків
 16. § 5. Відмова від правочину