<<
>>

Стаття Право на повагу до приватного і сімейного життя

1. Кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції.

2. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров'я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.


<< | >>
Источник: Червяцова А. О.. Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод. Європейський суд з прав людини. 2011

Еще по теме Стаття Право на повагу до приватного і сімейного життя:

 1. Стаття 15. Невтручання у приватне життя
 2. Стаття Невтручання у приватне життя
 3. Стаття 27. Кожна людина має невід'ємне право на життя Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Обов'язок держави – захищати життя людини.
 4. Стаття 182. Порушення недоторканності приватного життя
 5. Стаття 32. Ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України.
 6. Глава 2. Здійснення сімейних прав та виконання сімейних обов'язків. Захист сімейних прав та інтересів
 7. Стаття 51. Право дружини та чоловіка на повагу до своєї індивідуальності
 8. Глава 1 Цивільне право як право приватне
 9. Стаття 28. Кожен має право на повагу до його гідності.
 10. § 1. Дихотомія "приватне право — публічне право" як підґрунтя характеристики становища приватної особи у суспільстві
 11. Стаття 2. Учасники сімейних відносин, які регулює Сімейний кодекс України
 12. Стаття Право на життя
 13. Шлюбно-сімейне право.
 14. Стаття 17. Надання органом опіки та піклування допомоги особам у здійсненні ними своїх сімейних прав та виконанні сімейних обов'язків
 15. Стаття 54. Право дружини та чоловіка на розподіл обов'язків та спільне вирішення питань життя сім'ї
 16. Стаття 58. Право на плоди та доходи від речей, що є особистою приватною власністю дружини, чоловіка
 17. Стаття 50. Кожен має право на безпечне для життя і здоров'я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди.
 18. Міжнародне публічне право і міжнародне приватне право.