<<
>>

Стаття Обов'язкова сила рішень і їх виконання

1. Високі Договірні Сторони зобов'язуються виконувати остаточні рішення Суду в будь-яких справах, у яких вони є сторонами.

2. Остаточне рішення Суду передається Комітетові Міністрів, який здійснює нагляд за його виконанням.


<< | >>
Источник: Червяцова А. О.. Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод. Європейський суд з прав людини. 2011

Еще по теме Стаття Обов'язкова сила рішень і їх виконання:

 1. Стаття 144. Органи місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених законом, приймають рішення, які є обов'язковими до виконання на відповідній території.
 2. Стаття 117. Кабінет Міністрів України в межах своєї компетенції видає постанови і розпорядження, які є обов'язковими до виконання.
 3. Стаття 217. Визначення порядку і строку виконання рішення суду, забезпечення його виконання
 4. Стаття 390. Умови визнання та виконання рішення іноземного суду, що підлягає примусовому виконанню
 5. Глава 1. ВИЗНАННЯ ТА ЗВЕРНЕННЯ ДО ВИКОНАННЯ РІШЕННЯ ІНОЗЕМНОГО СУДУ, ЩО ПІДЛЯГАЄ ПРИМУСОВОМУ ВИКОНАННЮ
 6. § 4. Зобов'язання з обов'язкового страхування
 7. Стаття 52. Обов'язкова участь захисника
 8. Стаття 145. Обов'язкове призначення експертизи
 9. РОЗДІЛ II. АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ, ЗБОРІВ (ОБОВ'ЯЗКОВИХ ПЛАТЕЖІВ)
 10. Право на обов'язкову частку в спадщині.
 11. У чому полягає право на обов'язкову частку в спадщині?
 12. Розділ VI. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПИТАННЯ, ПОВ'ЯЗАНІ З ВИКОНАННЯМ СУДОВИХ РІШЕНЬ У ЦИВІЛЬНИХ СПРАВАХ ТА РІШЕНЬ ІНШИХ ОРГАНІВ (ПОСАДОВИХ ОСІБ)
 13. Які категорії громадян підлягають обов'язковому особистому страхуванню?
 14. Які особливості обов'язкового особистого страхування пасажирів?
 15. Принцип обов’язкового співробітництва держав
 16. Стаття 233. Законна сила заочного рішення
 17. Глава 11. РОЗГЛЯД СУДОМ СПРАВ ПРО ОБОВ'ЯЗКОВУ ГОСПІТАЛІЗАЦІЮ ДО ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНОГО ЗАКЛАДУ
 18. Стаття 188/21. Ухилення від виконання або несвоєчасне виконання рішень національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики
 19. Стаття 186/7. Недоставляння або порушення строку доставляння обов'язкового безоплатного примірника документів