<<
>>

Стаття Набуття чинності

1. Цей Протокол набуває чинності в перший день місяця, що настає після закінчення тримісячного строку від дати, коли десять держав – членів Ради Європи висловили свою згоду на обов'язковість для них цього Протоколу згідно з положеннями статті 4.

2. Стосовно будь-якої держави-члена, яка в подальшому висловлює свою згоду на обов'язковість для неї цього Протоколу, Протокол набуває чинності в перший день місяця, що настає після закінчення тримісячного строку від дати здачі на зберігання ратифікаційної грамоти або документа про прийняття чи схвалення.

<< | >>
Источник: Червяцова А. О.. Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод. Європейський суд з прав людини. 2011

Еще по теме Стаття Набуття чинності:

 1. Процедура укладання та набуття чинності міжнародного договору.
 2. Стаття Набрання чинності
 3. Стаття Набрання чинності
 4. Стаття Набрання чинності
 5. Правило (Набрання Регламентом чинності)
 6. Оспорювання чинності патенту
 7. § 2. Умови чинності угод (правочинів)
 8. Глава 15 Набуття і припинення права власності
 9. Стаття 160. Конституція України набуває чинності з дня її прийняття.
 10. § 4. Способи набуття і припинення права власності
 11. § 4. Способи набуття і припинення права власності
 12. Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин
 13. § 1. Загальні положення про набуття права власності
 14. ГЛАВА 28. НАБУТТЯ, ЗБЕРЕЖЕННЯ МАЙНА БЕЗ ДОСТАТНЬОЇ ПРАВОВОЇ ПІДСТАВИ
 15. Стаття 9. Особливості набрання чинності законами та іншими нормативно-правовими актами з питань митної справи
 16. § 2. Первісні (первинні) способи набуття права власності
 17. Глава 34 Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави
 18. Стаття 308. Порядок набуття та скасування статусу платника податку
 19. § 3. Вторинні (похідні) способи набуття права власності