<<
>>

Стаття Набрання чинності

1. Цей Протокол набирає чинності в перший день місяця, що настає після дати, коли п'ять держав - членів Ради Європи висловили свою згоду на обов'язковість для них цього Протоколу згідно з положеннями статті 7.

2. Стосовно будь-якої держави – члена, яка висловить свою згоду на обов'язковість для неї цього Протоколу після набрання ним чинності, Протокол набирає чинності в перший день місяця, що настає після дати депонування ратифікаційної грамоти або документа про прийняття чи схвалення.


<< | >>
Источник: Червяцова А. О.. Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод. Європейський суд з прав людини. 2011

Еще по теме Стаття Набрання чинності:

  1. Стаття Набрання чинності
  2. Стаття Набрання чинності
  3. Правило (Набрання Регламентом чинності)
  4. Стаття 9. Особливості набрання чинності законами та іншими нормативно-правовими актами з питань митної справи
  5. Стаття 152. Закони та інші правові акти за рішенням Конституційного Суду України визнаються неконституційними повністю чи в окремій частині, якщо вони не відповідають Конституції України або якщо була порушена встановлена Конституцією України процедура їх розгляду, ухвалення або набрання ними чинності.
  6. Стаття Набуття чинності
  7. Оспорювання чинності патенту
  8. § 2. Умови чинності угод (правочинів)
  9. Стаття 223. Набрання рішенням суду законної сили
  10. Стаття 105. Набрання судовим наказом законної сили та видача його стягувачеві