<<
>>

Список рекомендованої літератури

1. Цивільне право України: Академічний курс: Підручник. У 2 т. / За заг. ред. Я.М. Шевченко. — Т. 2: Особлива частина. — К.: Видавничий дім "Ін Юре", 2003. - С. 335-338.

2. Цивільне право України: Навч. посіб. / За ред. P.O. Стефан-чука. - К.: Наук, думка, Прецедент, 2004. - С 379-380.

3. Цивільне право України: Підручник. У 2 т. / За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. - Кн. 2. - К.: Юрінком Інтер, 2002. -С 520-522.

4. Цивільне право України: Підручник. У 2 т. / За заг. ред. B.I. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. - К.: Юрінком Інтер, 2004. - С 504-507.

<< | >>
Источник: С.С. Бичкова. Цивільне право України (договірні та недоговірні зобовязання). 2006

Еще по теме Список рекомендованої літератури:

 1. Список рекомендованої літератури
 2. Список рекомендованої літератури
 3. Список рекомендованої літератури
 4. Список рекомендованої літератури
 5. Список рекомендованої літератури
 6. Список рекомендованої літератури
 7. Список рекомендованої літератури
 8. Список рекомендованої літератури
 9. Список рекомендованої літератури
 10. Список рекомендованої літератури
 11. Список рекомендованої літератури
 12. Список рекомендованої літератури
 13. Список рекомендованої літератури
 14. Список рекомендованої літератури