<<
>>

Скасування та зміна заповіту

. Заповідач має право у будь-який час змінити або скасувати складений ним заповіт (ст. 544 ЦК УРСР). З цією метою заповідач може подати відповідну заяву нотаріусу, завідуючому державним нотаріальним архівом, а в населених пунктах, де немає нотаріусів, — посадовій особі виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради народних депутатів, яка чиняє нотаріальні дії (ч.
З ст. 544 в редакції Закону України від 14 грудня 1994 р. № 287/94-ВР).

Змінити або скасувати заповіт можна й іншим шляхом, а саме — склавши новий заповіт. Заповіт, складений пізніше, скасовує попередній заповіт повністю або в частині, в якій він йому суперечить. При цьому необов'язково, щоб у пізніше складеному заповіті була вказівка на те, що попередній заповіт скасовується.

Пізніше складений заповіт остаточно скасовує попередній навіть у тому разі, коли цей другий заповіт у свою чергу буде скасований заповідачем. Однак, якщо пізніше складений заповіт суд визнає недійсним, попередній зберігає свою чинність.

Наведений порядок скасування та зміни заповіту передбачено і в ЦК України. Новим є тільки правило, згідно з яким, "якщо новий заповіт, складений заповідачем, був визнаний недійсним, чинність попереднього заповіту не відновлюється, крім випадків, встановлених статтями 226 і 232 цього Кодексу" (п. 4 ст. 1273 ЦК України).

<< | >>
Источник: О. В. Дзера. Цивільне право України. Книга 2. 2002

Еще по теме Скасування та зміна заповіту:

  1. Стаття 331. Обрання, скасування або зміна запобіжного заходу в суді
  2. Що таке спадкування за заповітом і які вимоги пред'являються до заповіту?
  3. Коло спадкоємців за заповітом та зміст заповіту
  4. Виконання заповіту
  5. § 4. Недійсність заповіту
  6. Заповіт подружжя
  7. Глава 36 Спадкування за заповітом
  8. Як здійснюється виконання заповіту?
  9. § 2. Спадкування за заповітом
  10. § 3. Форма заповіту