<<
>>

Що включає поняття речового права?

Речове право — це право, яке забезпечує задоволення інтересів уповноваженої особи шляхом впливу наріч без участі інших осіб. Тобто задоволення охоронюваних законом інтересів власника здійснюється шляхом взаємодії з належними йому речами при забезпеченні відповідної поведінки з боку третіх осіб.
Речові права встановлюються законом, а у випадках, передбачених законом, можуть встановлюватися правочином (договором) або рішенням суду. Перехід права власності на майно від власника до інших осіб не є підставою для припинення речових прав інших уповноважених осіб на це майно, якщо інше не передбачено законом або договором. Речовими правами є право власності; володіння; сервітутні права; емфітевзис; суперфіцій; застава та інші права на чужі речі. До прав на чужі речі відносять: володіння як окремий цивільно-правовий інститут, сервітути, або право обмеженого користування чужою річчю чи майном; емфітевзис та суперфіцій як правові форми користування чужою землею; нарешті, заставні права, які також мають речовий характер, хоча й виконують забезпечувальну функцію виконання зобов'язань. Права на чужі речі відомі правовим системам багатьох країн світу. Однак до прийняття нового Цивільного кодексу України цивільне законодавство нашої країни не знало цих цивільно-правових інститутів. Об'єктами речових прав можуть бути речі та речові права, але не можуть бути об'єктом речових прав речі, що вилучені з цивільного обігу. Суб'єктами речових прав можуть бути фізичні та юридичні особи, територіальні громади, Автономна Республіка Крим і держава. Речові права в разі їх порушення захищаються позовами, предметом яких є безпосередньо речі (речові позови). Ці позови йдуть слідом за речами і подаються до того, хто на даний момент незаконно володіє річчю або створює перешкоди у користуванні нею. Речові права уповноважених осіб підлягають такому самому захисту, як і права власника.
<< | >>
Источник: М.І.Панченко. Цивільне право України. 2005

Еще по теме Що включає поняття речового права?:

 1. § 1. Тенденція розвитку суміжних речових прав (речово-правових інститутів) у законодавстві України
 2. § 2. Право інтелектуальної власності як вид речового права
 3. Що означає термін "володіння" як окремий цивільно-правовий інститут речового права?
 4. § 3. Поняття права засновництва та права участі громадян в аграрних підприємствах корпоративного типу
 5. Стаття 139. Зберігання речових доказів
 6. Стаття 187. Дослідження речових доказів
 7. Стаття 357. Дослідження речових доказів
 8. 6.1. Володіння як самостійне речове право
 9. ГЛАВА 1 ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ І ДЖЕРЕЛА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА
 10. Поняття екологічного права в широкому і вузькому розумінні. Основні критерії самостійності екологічного права.
 11. § 1. Право власності в системі речових прав