<<
>>

Що таке порука?

За договором поруки поручитель поручається перед кредитором боржника за виконання останнім свого обов'язку. Порука має бути оформлена як договір, що укладається між основним боржником і поручником на користь третьої особи — кредитора з основного боргу.
Порукою може забезпечуватися виконання зобов'язання частково або у повному обсязі. Поручителем може бути одна особа чи кілька осіб. Поручитель має право на оплату послуг, наданих ним боржнику. У разі невиконання основного зобов'язання боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники, якщо інше не передбачено договором поруки. Поручитель відповідає в тому самому обсязі, що й боржник, зокрема відповідає за сплату основного боргу, процентів, сплату неустойки, відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором поруки. На поручителя покладається обов'язок до задоволення вимоги кредитора попередити про це боржника, а якщо проти поручителя вчинено позов, — залучити боржника до участі у справі. В іншому разі боржник має право висунути проти вимоги поручителя, який виконав зобов'язання боржника, всі заперечення, які він мав проти кредитора. Поручитель має право висунути проти вимоги кредитора заперечення, які міг би висунути сам боржник, за умов, що ці заперечення не пов'язані з особою боржника. Поручитель не втрачає права на ці заперечення навіть у тому разі, якщо боржник від них відмовився або визнав свій борг. До поручителя, який виконав зобов'язання, переходять усі права кредитора з цього зобов'язання, в тому числі й ті, що забезпечували виконання основного зобов'язання. Після виконання поручителем зобов'язання кредитор повинен вручити поручителю документи, які посвідчують вимоги до боржника та права, що забезпечують ці вимоги. Зразок договору, виконання якого забезпечується порукою ДОГОВІР ПОРУКИ м. Дніпропетровськ 2 вересня 2003 р. Ми, які нижче підписалися, Чабан Петро Іванович, мешкає в м.
Дніпропетровськ по вул. Сільська, 20, кв. 20, і Сидоренко Андрій Федорович, мешкає в м. Дніпропетровськ по вул. Дніпровська, 6, кв. 6, уклали цей договір про таке: Мішков Сергій Петрович, мешкає в м. Дніпропетровськ по вул. Сільська, 102, кв. 11, позичив у Сидоренко А.Ф. 5000 (п'ять тисяч) грн строком до 1 січня 2004 р. (договір позики від 2 вересня 2003 р.) Я, Чабан П.І., зобов'язуюсь перед Сидоренком А.Ф. відповідати за повернення Мішковим С.П. боргу в сумі 5000 (п'ять тисяч) грн у зазначений вище строк. Якщо до 1 січня 2004 р. борг у сумі 5000 (п'ять тисяч) грн Мішков С.П. не поверне, Сидоренко А.Ф. зобов'язується повідомити про це Чабана П.І., який протягом п'ять днів після отримання такого повідомлення зобов'язується виплатити цю суму Сидоренко А.Ф. Я, Сидоренко А.Ф., отримавши від Чабана П.І. суму боргу 5000 (п'ять тисяч) грн, зобов'язуюсь передати йому право вимоги за договором позики від 2 вересня 2003 р. для зажадання виплати йому Мішковим С.П. — 5000 грн. Зміст положень ст. 553—559 Цивільного кодексу України сторонам відомо. Цей договір складений у двох примірниках, один із них виданий Чабану П.І., другий — Сидоренку А.Ф. Підписи (Чабан П.І.) (Сидоренко А.Ф.) Порука припиняється з припиненням забезпечуваного нею зобов'язання. Також вона припиняється, якщо кредитор протягом шести, місяців від дня настання строку виконання забезпеченого порукою зобов'язання не вчинить позову проти поручителя. Коли строк основного зобов'язання не зазначено і не може бути визначено або визначено моментом витребування, порука припиняється, якщо кредитор не вчинить позову до поручителя протягом одного року від дня укладення поруки.
<< | >>
Источник: М.І.Панченко. Цивільне право України. 2005

Еще по теме Що таке порука?:

 1. 4.2. Порука
 2. Порука.
 3. Стаття 180. Особиста порука
 4. Стаття 47. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з передачею особи на поруки
 5. Що таке позичка?
 6. Що таке гарантія?
 7. Що таке неустойка?
 8. Що таке спадщина?
 9. Що таке завдаток і аванс?
 10. Що таке договір найму?
 11. Що таке цивільне законодавство?
 12. Що таке авторське право?
 13. Що таке суміжні права?
 14. Що таке договір лізингу?
 15. Що таке договір підряду?