<<
>>

Що розуміють під зобов'язаннями за завдання шкоди?

Однією з підстав виникнення зобов'язань є заподіяння шкоди іншій особі. На відміну від інших зобов'язань, які виникають із правомірних актів (наприклад договору, одностороннього правочину, адміністративного акта), цей вид зобов'язання виникає з неправомірних актів, яким є саме правопорушення, тобто протиправне винне заподіяння шкоди деліктоздатною особою.
Зобов'язання внаслідок заподіяння шкоди називають деліктними (від лат. delictum - правопорушення). Воно виникає там, де заподіювач шкоди і потерпілий не перебували між собою у зобов'язальних відносинах або шкода виникла незалежно від наявних між сторонами зобов'язальних відносин. Деліктне зобов'язання — це зобов'язання, в якому особа, що протиправна і винно (неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю) заподіяла шкоду особистим немай-новим правам фізичної чи юридичної особи або шкоду їхньому майну, зобов'язана її відшкодувати в повному обсязі. У цій формі виражена формула генерального делікту: "Хто зі своєї вини заподіяв іншому шкоду, зобов'язаний її відшкодувати". Особа, яка завдала шкоду, звільняється від її відшкодування, якщо доведе, що шкоду завдано не з її вини. Шкода, завдана каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи внаслідок непереборної сили, відшкодовується у випадках, встановлених законом. Зміст деліктного зобов'язання становлять право кредитора та обов'язок боржника. Зокрема, обов'язком боржника є вчинення дій, за допомогою яких була б поновлена майнова сфера до такого рівня, в якому вона перебувала до порушення, а право кредитора — одержати таке відшкодування. Недоговірній відповідальності властиві риси, притаманні договірній відповідальності: • майновий характер; • реалізуються примусово, силами юрисдикційних органів; • виконують виховну, попереджувальну функції. Недоговірна відповідальність характеризується такими ознаками: • настає у випадках, передбачених законом, тоді як підстави договірної відповідальності можуть бути передбачені як у законі, так і в договорі; • настає лише за наявності шкоди, тоді як договірна може мати місце і за її відсутності (наприклад, постачальник зобов'язаний сплатити неустойку за порушення строків поставки продукції за договором і в разі відсутності збитків у покупця); • має форму відшкодування шкоди в натурі чи повного відшкодування спричинених збитків, тоді як договірна може мати форму пені, неустойки, штрафу (наприклад, штраф за поставку неякісної продукції); • це завжди новий обов'язок замість невиконаного (особа протиправне заподіяла шкоду чужому майну), а договірна відповідальність становить додаткове зобов'язання, яке приєднується до невиконаного (у разі недопоставки продукції постачальник зобов'язаний сплатити за це штраф і допоставити продукцію); • покладається на порушника чи на особу, яка за законом несе за нього відповідальність (батьки, опікуни, медичний заклад) або взагалі на третю особу, в інтересах якої діяв заподіювач шкоди. До договірної відповідальності притягається безпосередньо порушник договору чи особа, яка відповідає за нього за договором (порушник). Зобов'язання в результаті завдання шкоди виникають досить часто.
Деліктні зобов'язання можуть виникати з різноманітних правопорушень. Наприклад, у побуті, багатьом громадянам доводиться засмучуватись від мокрої стелі своєї щойно відремонтованої квартири і відмовою особи, яка завдала шкоду, відшкодувати її в повному обсязі. Для захисту своїх особистих, а також майнових прав, порушених неправомірними діями, особа вимушена звертатися до суду. Зразок позовної заяви про відшкодування шкоди, завданої залиттям квартири До Кіровського місцевого районного суду м. Дніпропетровська Позивач: Олійник Василь Петрович, який мешкає за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Герцена, 11/10 Відповідач: Копиця Андрій Трохимович, який мешкає за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Герцена, 11/12 Третя особа: ЖБК"Зоря-1", юридична адреса: м. Дніпропетровськ, пр-т Пушкіна, 6 Ціна позову: 2000 (дві тисячі) грн ПОЗОВНА ЗАЯВА Я, Олійник Василь Петрович, є власником вказаної вище квартири, розташованої у будинку ЖБК "Зоря-1". Відповідач Копиця А.Т. проживає поверхом вище. 5 травня 2004 р., близько 19-ої години моя квартира була залита водою. У результаті залиття квартири мені завдана матеріальна шкода: 1) зіпсований паркет підлоги на площі 10 кв. м; 2) квартира потребує поновлювального ремонту; 3) на 25 % втратили товарний вигляд килимові покриття. Згідно з актом комісії ЖБК залиття сталося з вини мешканців квартири № 12, власником якої є Копиця А.Т., в результаті залиття заподіяна шкода моїй квартирі та моєму майну. Відповідач Копиця А.Т. не бажає відшкодовувати завдану шкоду. Згідно зі складеним кошторисом, вартість робіт з ремонту квартири становить 1500 гривень. Відповідно до висновку товарознавчої експертизи вартість відновлення товарного вигляду килимового покриття становить 300 гривень; проведення самої експертизи коштує 200 гривень. Таким чином, матеріальна шкода, що повинна бути відшкодована, становить 2000 гривень. На підставі ст. 1166, 1192 Цивільного кодексу України ПРОШУ: — Стягнути з Копиці Андрія Трохимовича завдану мені матеріальну шкоду в сумі 2000 грн. - Покласти на відповідача витрати, пов'язані з розглядом даної справи. Додаток: 1. Акт комісії ЖБК. 2. Кошторис проведення поновлювального ремонту та заміни паркету. 3. Висновок товарознавчої експертизи. 4. Квитанція прихідного касового ордеру про вартість товарознавчої експертизи. 5. Копія позовної заяви. 6. Викопіювання плану квартири. 7. Квитанція про сплату державного мита. 1 липня 2004 р. Підпис (Олійник В.П.)
<< | >>
Источник: М.І.Панченко. Цивільне право України. 2005

Еще по теме Що розуміють під зобов'язаннями за завдання шкоди?:

 1. Які є види зобов'язань за завдання шкоди?
 2. § 4. Відповідальність за зобов'язаннями держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад
 3. Що розуміють під терміном "відкриття спадщини
 4. Що розуміють під терміном "цивільне право"?
 5. Що розуміють під терміном "цивільне право"?
 6. Стаття 141. Особливості визначення складу витрат платника податку в разі сплати процентів за борговими зобов'язаннями
 7. Що розуміють під моральною шкодою? В якому розмірі вона підлягає відшкодуванню?
 8. Що розуміють під правом інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію?
 9. Що розуміють під терміном "правочин"? Які загальні вимоги, додержання яких необхідне для його чинності?
 10. Що розуміють під поняттями "аналогія закону" і "аналогія права"?
 11. Що розуміють під поняттями "аналогія закону" і "аналогія права"?
 12. Що розуміють під страховим випадком і страховим ризиком?
 13. ГЛАВА 29. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ З ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ
 14. Глава 68 ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ІЗ ЗАПОДІЯННЯ ШКОДИ
 15. Система зобов'язань з відшкодування шкоди.
 16. Елементи зобов'язань із заподіяння моральної шкоди
 17. § 1. Загальні положення про зобов'язання з відшкодування шкоди