<<
>>

Що розуміють під терміном "відкриття спадщини

Відкриття спадщини — це настання певних обставин, за яких у відповідних осіб виникає право спадкоємства. Цивільним кодексом України передбачені такі обставини, що викликають відкриття спадщини: 1) смерть особи; 2) оголошення особи судом такою, що померла. Важливе значення для відкриття спадщини має встановлення часу відкриття спадщини.
На момент відкриття спадщини встановлюється коло спадкоємців, які закликаються до спадщини, визначається, яке майно належить спадкодавцю і має перейти до його спадкоємців, з дня відкриття спадщини обчислюється встановлений законом строк для її прийняття тощо. Часом відкриття спадщини є день смерті особи, який вказаний у свідоцтві про смерть, виданий органами РАГСу. Коли спадщина відкривається внаслідок оголошення особи такою, що померла, часом відкриття спадщини вважається день, коли набрало законної сили рішення суду про оголошення особи такою, що померла. У випадках одночасної смерті (в межах однієї доби) осіб, які є спадкоємцями один одного (наприклад, батько і син загинули при аварії літака), спадщина відкривається одночасно і окремо щодо кожного з них. Якщо кілька осіб, які б могли бути спадкоємцями один після одного, померли під час спільної для них небезпеки (стихійного лиха, аварії, катастрофи тощо), припускається, що вони померли одночасно. У цьому випадку спадщина відкривається одночасно і окремо щодо кожної з цих осіб. Особливе значення для вирішення деяких питань, пов'язаних з порядком спадкування, має і точне визначення місця відкриття спадщини. Так, нотаріальна контора за місцем відкриття спадщини вживає заходи: до охорони спадкового майна; за місцем відкриття спадщини спадкоємці подають до нотаріальної контори заяви про прийняття спадщини, а нотаріальні контори видають спадкоємцям свідоцтва про право на спадщину; за місцем відкриття спадщини кредитори спадкодавця пред'являють претензії до спадкоємців. Місцем відкриття спадщини вважається: • останнє місце проживання спадкодавця; • якщо місце проживання спадкодавця невідоме, місцем відкриття спадщини є місцезнаходження нерухомого майна або основної його частини, а за відсутності нерухомого майна - - місцезнаходження основної частини рухомого майна. Місцем відкриття спадщини слід вважати певний населений пункт: те чи інше місто, село, селище, а також район, область або країну, де цей населений пункт знаходиться. Право на спадкування виникає у день відкриття спадщини.
<< | >>
Источник: М.І.Панченко. Цивільне право України. 2005

Еще по теме Що розуміють під терміном "відкриття спадщини:

 1. Що розуміють під терміном "цивільне право"?
 2. Що розуміють під терміном "цивільне право"?
 3. Що розуміють під терміном "правочин"? Які загальні вимоги, додержання яких необхідне для його чинності?
 4. Місце відкриття спадщини.
 5. § 5. Відкриття спадщини
 6. Час відкриття спадщини
 7. Що розуміють під зобов'язаннями за завдання шкоди?
 8. Що розуміють під правом інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію?
 9. Що розуміють під моральною шкодою? В якому розмірі вона підлягає відшкодуванню?
 10. Що розуміють під поняттями "аналогія закону" і "аналогія права"?
 11. Що розуміють під поняттями "аналогія закону" і "аналогія права"?
 12. Що розуміють під страховим випадком і страховим ризиком?
 13. Як приймають спадщину?
 14. Глава 12. Строки (терміни). Позовна давність