<<
>>

Що розуміють під страховим випадком і страховим ризиком?

Страховий випадок - це передбачена законодавством або договором подія, з настанням якої виникає обов'язок страхової організації здійснити виплату страхової суми чи страхового відшкодування страхувальникові або іншій третій особі. У момент виникнення страхового зобов'язання сторонам невідомо, чи настане страховий випадок (наприклад, загибель врожаю від засухи, граду, урагану тощо).
Проте у разі неминучості настання події (наприклад, смерть страхувальника при змішаному страхуванні) сторони все одно не знають, коли саме вона настане. Однак це не означає, що договір страхування є правочином, укладеним під відкладальною умовою. У договорі страхування виникнення обов'язків страховика залежно від настання певної страхової події є неодмінною істотною умовою, що визначає суть страхування, тоді як відкладальна умова в інших правочинах є випадковим елементом. До страхових подій належать: травма, одержана страхувальником внаслідок нещасного випадку, випадкове гостре отруєння недоброякісними харчовими продуктами, загибель тварини від транспортної події, закінчення строку за договором змішаного страхування життя тощо. Страховий ризик — це подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки ймовірності та випадковості настання. Від ступеня ймовірності настання певної страхової події залежать розміри страхових внесків за конкретним видом страхування. Наприклад, страхові внески за договором змішаного страхування життя зростають у міру збільшення віку страхувальника на день подання ним заяви про страхування, адже з віком збільшується ймовірність його смерті. На ступінь страхового ризику можуть впливати різні обставини. Так, відповідно до п. 8 Правил страхування домашніх тварин, затверджених правлінням НАСК "Оранта" (25 червня 1996 р.), не укладається договір страхування тварин у місцевостях, де діють карантинні обмеження. Відповідно до п. 6.1 Правил страхування забудов, затверджених правлінням НАСК "Оранта" (15 травня 1996 р.), не підлягають страхуванню старі й аварійні забудови.
<< | >>
Источник: М.І.Панченко. Цивільне право України. 2005

Еще по теме Що розуміють під страховим випадком і страховим ризиком?:

 1. § 2. Элементы страхового правоотношения. Страховой интерес. Страховые риски. Страховая премия
 2. Статья 10. Страховая сумма, страховое возмещение, страховое обеспечение
 3. Статья 9. Страховой риск, страховой случай, страховая выплата
 4. Статья 184.8. Продажа страхового портфеля страховой организации
 5. Статья 964. Основания освобождения страховщика от выплаты страхового возмещения и страховой суммы
 6. Статья 954. Страховая премия и страховые взносы
 7. Статья 184.9. Передача страхового портфеля страховой организации
 8. Статья 964. Основания освобождения страховщика от выплаты страхового возмещения и страховой суммы
 9. Статья 954. Страховая премия и страховые взносы
 10. Статья 184.3. Особенности осуществления функций временной администрации страховой организации в случае приостановления полномочий исполнительных органов страховой организации
 11. Статья 8. Страховые агенты и страховые брокеры