<<
>>

Що розуміють під правом інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію?

Раціоналізаторські пропозиції, які зараз широко використовують, дають досить значний корисний ефект, що інколи навіть перевищує економічний ефект від використання винаходів, тому Цивільним кодексом України врегульовано також право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію. Раціоналізаторською слід визнавати пропозицію, що визнана юридичною особою як пропозиція, яка містить технологічне (технічне) або організаційне рішення у будь-якій сфері її діяльності.
Об'єктом раціоналізаторської пропозиції може бути матеріальний об'єкт або процес. Це може бути створення або зміна конструкції виробів, технології виробництва і застосовуваної техніки або складу матеріалів та ін. Тобто раціоналізаторська пропозиція має бути новою і корисною для підприємства, якому її подано. Це означає, що її використання дає змогу підвищити економічну ефективність виробництва або одержати інший позитивний ефект. Автором раціоналізаторської пропозиції має визнаватися особа, творчою працею якої ця пропозиція створена. Якщо раціоналізаторську пропозицію створено кількома особами, то всі вони визнаються співавторами. У цьому разі порядок користування правами на пропозицію визначається угодою між ними. Надання технічної, організаційної чи матеріальної допомоги або сприяння оформленню прав на раціоналізаторську пропозицію та її використання не визнається співавторством. Автору раціоналізаторської пропозиції мають належати особисті (немайнові) і майнові права. Майнові права автора можуть переходити у спадщину. Для визнання пропозиції раціоналізаторською автор повинен подати письмову заяву з описом сутності пропозиції, до якої в разі необхідності додаються креслення, ескізи або схеми. Заява має містити матеріали, достатні для практичного здійснення пропозиції. Заява подається тому підприємству, де пропозиція може бути використана, незалежно від того, чи працює на ньому автор чи ні. Коли пропозиція може бути використана на кількох підприємствах, то заява подається кожному з них. За результатами розгляду заяви має бути прийнято одне з рішень: • визнати пропозицію раціоналізаторською і прийняти її до використання; • провести дослідну перевірку пропозиції; • відхилити пропозицію із зазначенням мотивів відхилення. Коли пропозицію визнано раціоналізаторською, автору видається посвідчення, яке підтверджує визнання пропозиції раціоналізаторською, дату її видачі та авторство. Автор чи співавтори мають право на винагороду, якщо раціоналізаторська пропозиція використана на підприємстві, яке визнало її раціоналізаторською. Розмір, порядок обчислення та порядок виплати винагороди визначаються угодою між автором і підприємством. Підприємство може підвищити розмір винагороди за використання раціоналізаторської пропозиції, яка не може бути широко використана. Права раціоналізаторів у разі їх порушення підлягають захисту відповідно до положень Цивільного кодексу України.
<< | >>
Источник: М.І.Панченко. Цивільне право України. 2005

Еще по теме Що розуміють під правом інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію?:

 1. § 2. Право на раціоналізаторську пропозицію
 2. § 2. Право на раціоналізаторську пропозицію
 3. Складання, подання та розгляд заяви на раціоналізаторську пропозицію
 4. Стаття 177. Порушення прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок, топографію інтегральної мікросхеми, сорт рослин, раціоналізаторську пропозицію
 5. Що розуміють під терміном "цивільне право"?
 6. Що розуміють під терміном "цивільне право"?
 7. Що розуміють під терміном "відкриття спадщини
 8. Стаття 54. Громадянам гарантується свобода літературної, художньої, наукової і технічної творчості, захист інтелектуальної власності, їхніх авторських прав, моральних і матеріальних інтересів, що виникають у зв'язку з різними видами інтелектуальної діяльності.
 9. Що розуміють під зобов'язаннями за завдання шкоди?
 10. Що розуміють під моральною шкодою? В якому розмірі вона підлягає відшкодуванню?
 11. Книга четверта ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
 12. Глава 19 Право інтелектуальної власності
 13. Розділ IV. Право інтелектуальної власності
 14. Розділ IV ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
 15. Що розуміють під терміном "правочин"? Які загальні вимоги, додержання яких необхідне для його чинності?
 16. § 4. Зміст права інтелектуальної власності
 17. § 1. Поняття та види інтелектуальної власності
 18. 2.1. Ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності
 19. § 2. Право інтелектуальної власності як вид речового права