<<
>>

Що є об’єктами права інтелектуальної власності?

Науково-технічний рівень виробництва, культура, ефективність економіки, соціально-економічний прогрес суспільства в цілому значною мірою залежать від рівня та ефективності творчої діяльності.
Творча інтелектуальна діяльність є одною з рушійних сил розвитку всієї цивілізації. Країни з високорозвинутою ринковою економікою характеризуються високим рівнем розвитку культури, науки і освіти. Тут культуру слід розуміти в найширшому значенні цього слова — це рівень розвитку мистецтва, виробництва, виробничої інфраструктури, матеріально-технічного забезпечення побуту тощо. Ці фактори зумовлюють та визначають рівень цивілізації того чи іншого суспільства. Вони ж і є результатами творчої діяльності людини. Творчість - це цілеспрямована інтелектуальна діяльність людини, результатом якої є щось якісно нове, що відрізняється оригінальністю, неповторністю і суспіль-\ но-історичною унікальністю. Будь-якій людині властива творчість у діяльності: художній, літературній, науковій, технічній, виробничій тощо. За цілеспрямованістю творчість можна умовно поділити на два основних види: духовна і науково-технічна творчість. Зміст, спрямованість, сила емоційного впливу літератури, мистецтва, науки визначають духовність сучасного суспільства. Творчість гуманітарного характеру, спрямовану на збагачення внутрішнього світу людини, вважають духовною творчістю. Духовна творчість охоплює літературу, науку, мистецтво, виконавську майстерність артистів, звукозапис, радіо, телебачення та інші види діяльності гуманітарного характеру. До результатів науково-технічної творчості належать нові відкриття, винаходи в усіх галузях людської діяльності, корисні моделі, промислові зразки, сорти рослин, породи тварин та ін. Ці результати науково-технічної творчості можна використовувати в будь-який спосіб, що не суперечить закону в підприємницькій діяльності, — у промисловості, сільськогосподарському виробництві тощо. Крім того, до результатів творчої діяльності належать комерційне найменування, торговельна марка, комерційні таємниці та ін.
Призначення їх - індивідуалізація учасників цивільного обігу, товарів, послуг. Цивільне законодавство встановлює, що всі результати творчої діяльності визнаються товаром і, отже, є об'єктами права інтелектуальної власності. До об'єктів права інтелектуальної власності Цивільний кодекс України відносить: • твори науки, літератури і мистецтва; • виконання творів; • фонограми і організації мовлення; • комп'ютерні програми; • компіляції даних (бази даних); • наукові відкриття; • винаходи, корисні моделі, промислові зразки; • компонування (топографи) інтегральних мікросхем; • раціоналізаторські пропозиції; • сорти рослин, породи тварин; • комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), географічні зазначення; • комерційні таємниці. Права на об'єкти інтелектуальної власності виникають за фактом їх створення або внаслідок надання їм правової охорони уповноваженим державним органом у випадках і в порядку, встановлених Цивільним кодексом України або іншими законами. Отже, всі результати творчої діяльності з погляду цивільно-правової охорони умовно можна поділити на три групи: одна група охороняється авторським правом, друга --правом промислової власності, третя -- правом на засоби індивідуалізації учасників цивільного обігу товарів і послуг.
<< | >>
Источник: М.І.Панченко. Цивільне право України. 2005

Еще по теме Що є об’єктами права інтелектуальної власності?:

 1. Стаття 51/2. Порушення прав на об'єкт права інтелектуальної власності
 2. 2.1.1. Особливості оформлення матеріалів у справах про порушення прав на об'єкт права інтелектуальної власності (ст. 51 КпАП)
 3. 2.1.1. Особливості оформлення матеріалів у справах про порушення прав на об'єкт права інтелектуальної власності (ст. 51 КпАП)
 4. § 2. Право інтелектуальної власності як вид речового права
 5. § 4. Зміст права інтелектуальної власності
 6. § 5. Здійснення права інтелектуальної власності
 7. 2.1. Ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності
 8. § 6. Захист права інтелектуальної власності
 9. Які особливості судового захисту права інтелектуальної власності?
 10. 2.3. Договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності
 11. Майнові права інтелектуальної власності на комерційне найменування
 12. Стаття 257. Призупинення митного оформлення товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності
 13. Стаття 258. Взаємодія митних органів з іншими органами державної влади у сфері захисту права інтелектуальної власності
 14. Розділ X КОНТРОЛЬ ЗА ПЕРЕМІЩЕННЯМ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ ТОВАРІВ, ЩО МІСТЯТЬ ОБ'ЄКТИ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
 15. Глава 45. Особливості переміщення через митний кордон України товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності
 16. Стаття 256. Заходи митних органів щодо контролю за переміщенням через митний кордон України товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності
 17. Стаття 54. Громадянам гарантується свобода літературної, художньої, наукової і технічної творчості, захист інтелектуальної власності, їхніх авторських прав, моральних і матеріальних інтересів, що виникають у зв'язку з різними видами інтелектуальної діяльності.
 18. § 3. Суб'єкти, об'єкти та підстави виникнення права інтелектуальної власності
 19. Стаття 255. Порядок митного контролю та митного оформлення товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності