<<
>>

§ 5. Розмір частки спадкоємців за законом

Хоча згідно зі ст. 1267 ЦК частки у спадщині спадкоємців за законом є рівними, проте розмір часток за взаємною згодою (усною або письмовою) може бути змінений спадкоємцями. Спадкоємці, які одержали свідоцтва про право на спадщину, можуть провести розподіл спадкового майна в натурі (реальний події) відповідно до отриманих часток.

Правило про те, що розподіл майна здійснюється спадкоємцями відповідно до часток, розглядається як право спадкоємця при розподілі вимагати відокремлення майна, рівного за вартістю його спадковій частці.

У випадку очікування дитини, зачатої за життя спадкодавця, інші його спадкоємці не мають права провести розподіл спадщини, доки не народиться дитина (ст. 1298 ЦК).

Якщо спадкоємці досягли згоди щодо зміни розміру часток при отриманні рухомого майна, то розподіл майна провадиться в спрощеному порядку: кожний зі спадкоємців одержує в натурі майно, призначене йому відповідно до усної угоди між ними.

Якщо в складі спадщини є майно, розпорядитися яким спадкоємці можуть лише за наявності свідоцтва про право на спадщину (жилий будинок, автомобіль, грошовий внесок тощо), то розподіл провадиться шляхом вчинення нотаріально посвідченого договору.

Якщо згоди щодо розподілу майна спадкоємцями не досягнуто, розподіл спадщини провадиться судом відповідно до часток, які належать кожному зі спадкоємців.

Оскільки спадщина належить спадкоємцям, які прийняли її, на праві спільної власності, то при її розподілі застосовуються норми, що регулюють спільну часткову власність.

<< | >>
Источник: Є. О. Харитонов, О. В. Старцев. Цивільне право України. Підручник.. 2007

Еще по теме § 5. Розмір частки спадкоємців за законом:

 1. Коло спадкоємців за законом
 2. Стаття 67. Кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом.
 3. Як задовольняють вимоги кредиторів до спадкоємців?
 4. Право на обов'язкову частку в спадщині.
 5. У чому полягає право на обов'язкову частку в спадщині?
 6. Відповідальність спадкоємців за борги спадкодавця
 7. § 3. Правове становище спадкодавців та спадкоємців
 8. У чому полягає переважне право купівлі частки у спільній частковій власності?
 9. Стаття 67. Право на розпоряджання часткою у майні, що с об'єктом права спільної сумісної власності подружжя
 10. Стаття 379. Визначення частки майна боржника у майні, яким він володіє спільно з іншими особами
 11. Коло спадкоємців за заповітом та зміст заповіту
 12. Зміст і розмір відшкодування шкоди.
 13. § 14. Зміна розміру відшкодування шкоди
 14. Стаття Визначення розміру процесуальних витрат
 15. Стаття 125. Визначення розміру процесуальних витрат