<<
>>

§ 3. Радянське цивільне право в Україні

Найбільш помітно радянська цивільно-правова доктрина в Україні знайшла прояв у відмові від визнання поділу права на приватне і публічне, а відтак — у відмові від самого приватного права.

Це знайшло помітне відображення і в історії розробки та прийняття цивільних кодексів. Боротьба різних підходів, стара і нова цивілістична концепції, зокрема, позначилися на принципах і змісті Цивільного Кодексу УСРР 1922 р. і розвитку цивілістичної думки подальших років.

<< | >>
Источник: Є. О. Харитонов, О. В. Старцев. Цивільне право України. Підручник.. 2007

Еще по теме § 3. Радянське цивільне право в Україні:

 1. Радянське спадкове право.
 2. § 1. Особливості формування цивільного права в Україні
 3. § 2. Становлення традиції цивільного права в Україні
 4. МОДУЛЬ № 7 1. Українська Радянська Соціалістична Республіка (УРСР) у складі Союзу Радянських Соціалістичних Республік (1917 — 1991 pp.)
 5. Модуль №7.1 Українська Радянська Соціалістична Республіка (УРСР) у складі Союзу Радянських Соціалістичних Республік (1917 — 1991 pp.)
 6. Глава З НАУКА ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА І "ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ" ЯК НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА
 7. Глава 1. Цивільне право як галузь права. Наука цивільного права
 8. Глава 1 Цивільне право як право приватне
 9. Про революційну правосвідомість як джерело радянського права
 10. § 1. Поняття цивільного права, цивільного інтересу та цивільного обов'язку
 11. М.І.Панченко. Цивільне право України, 2005
 12. § 2. Основні завдання курсу "Цивільне право"
 13. О. В. Дзера. Цивільне право України. Книга 1, 2002
 14. О. В. Дзера. Цивільне право України. Книга 2, 2002
 15. § 5. Цивільне право як наука