<<
>>

§ 3. Правове становище спадкодавців та спадкоємців

Спадкодавці. На перший погляд спадкове право не повинно цікавити правове становище спадкодавця, оскільки він не є суб'єктом спадкових правовідносин. Проте з цією особою пов'язані найважливіші моменти спадкового права.

Так, наприклад, часом відкриття спадщини вважається день смерті спадкодавця.

Спадкодавцем може виступати лише фізична особа.

На сьогоднішній день стосовно правоздатності та дієздатності спадкодавця за час його життя до спадкування за законом ці елементи правосуб'єктності значення не мають. Проте оскільки заповіт визнається угодою, то дієздатність спадкодавця прямо впливає на дійсність заповіту.

Більшість науковців та судова практика схильні до думки, що відповідно до ст. 11 ЦК УРСР право заповідати виникає у особи з моменту досягнення нею 18 років або з моменту укладення шлюбу, якщо такий мав місце до настання повноліття особи.

Щодо обмежено дієздатних осіб, то позиції науковців стосовно їх права заповідати розійшлися. Ряд авторів2 заперечує наявність у таких осіб права на заповіт. Цим шляхом пішла і практика3. Головний аргумент такої позиції — особистий характер заповіту, що не допускає можливості одержання згоди з боку піклувальників та органів опіки і піклування. Проти такої позиції інші вчені4 висувають свої заперечення, вказуючи, що обмежено дієздатна особа не позбавляється повністю своєї дієздатності, а лише обмежується у ній. Крім того, таке обмеження встановлюється з метою запобігання розпорядженню майном всупереч інтересам самої особи та членів її сім'ї, тому заповіт, оскільки це угода, яка виходить за рамки побутових, може бути посвідчена за згодою піклувальника та органів опіки і піклування. Нам більше імпонує перша думка, оскільки піклувальник та органи опіки і піклування, розв'язуючи питання про надання дозволу, ви-

Барщевский М. Ю. Если открьілось наследство......— М., 1998. — С.64.

Гордон М. В, Наследование по закону й по завещанию. — М., 1967. — С. 49.

Барщевский М. Ю. Зазначена праця. — С. 66.

Там само.

ходять з доцільності переходу майна до кола певних осіб. Але питання доцільності дійсно має тільки особистий характер і залежить лише від волевиявлення самої особи спадкодавця. А оскільки це волевиявлення стосовно такого роду угод обмежено і його реалізація самостійно не може бути здійснена, то і право на заповіт не може належати обмежено дієздатним особам.

Проте такий дискусійний характер це питання втратить з набуттям чинності нового ЦК, оскільки відповідно до ст.1253 право на заповіт має фізична особа з повною цивільною дієздатністю.

<< | >>
Источник: О. В. Дзера. Цивільне право України. Книга 2. 2002

Еще по теме § 3. Правове становище спадкодавців та спадкоємців:

  1. Розділ XV. Правове становище особистого селянського господарства
  2. Розділ XIV. Правове становище селянського (фермерського) господарства
  3. Стаття Недопустимість погіршення правового становища обвинуваченого
  4. Стаття 421. Недопустимість погіршення правового становища обвинуваченого
  5. Стаття 437. Недопустимість погіршення правового становища виправданого та засудженого
  6. § 4. Система та правове становище органів, що здійснюють державну регулятивну діяльність у сільському господарстві
  7. Модуль №3.2. Політико-правове становище українських земель у складі Королівства Польського та Речі Посполитої Польської (XIY — XVIII ст.)
  8. Як задовольняють вимоги кредиторів до спадкоємців?
  9. § 5. Розмір частки спадкоємців за законом
  10. Коло спадкоємців за законом