<<
>>

Право автора сорту рослин на винагороду

. Автор сорту рослини, який не є власником патенту, має протягом строку чинності патенту право на одержання винагороди від власника патенту за використання сорту.

Розмір і умови виплати винагороди автору сорту визначаються договором, що укладається між ним і власником патенту. Винагорода виплачується авторові сорту протягом шести місяців після закінчення кожного року, в якому використовувався сорт, якщо договором з власником патенту не передбачено інше.

<< | >>
Источник: О. В. Дзера. Цивільне право України. Книга 1. 2002

Еще по теме Право автора сорту рослин на винагороду:

 1. Ліцензійні платежі та право ліцензіара на винагороду
 2. Законодавство про охорону рослинного світу та природних рослинних ресурсів загальнодержавного і місцевого значення.
 3. Що таке право інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин?
 4. Статья 1265. Право авторства и право автора на имя
 5. Який зміст зобов'язань, що виникають із публічного обіцяння винагороди без оголошення конкурсу і публічного обіцяння винагороди за результатами конкурсу?
 6. Правове забезпечення охорони рослинного світу та його ресурсів при здійсненні виробничо-господарської та науково-дослідної діяльності: збереження умов місця росту об'єктів рослинного світу.
 7. Патентування сорту в іноземних державах
 8. Пріоритет сорту
 9. Статья 1265. Право авторства и право автора на имя Комментарий к статье 1265
 10. Статья 1267. Охрана авторства, имени автора и неприкосновенности произведения после смерти автора
 11. 115. Охрана авторства, имени автора и неприкосновенности произведения после смерти автора
 12. Майнові права автора чи іншої особи, яка має авторське право
 13. Коллектив авторов. Аграрное право Украины. Конспект лекций, 2011
 14. Статья 1267. Охрана авторства, имени автора и неприкосновенности произведения после смерти автора Комментарий к статье 1267
 15. ГЛАВА 24. ПУБЛІЧНА ОБІЦЯНКА ВИНАГОРОДИ
 16. § 1. Загальна характеристика публічної обіцянки винагороди
 17. § 1. Публічна обіцянка винагороди
 18. § 2. Зобов'язання, які виникають із публічної обіцянки винагороди без оголошення конкурсу