<<
>>

Права та обов'язки ліцензіата

. Права та обов'язки ліцензіата, їх обсяг і зміст визначаються принаймні двома основними факторами — обсягом і змістом прав та обов'язків ліцензіара, передбачених договором і видом ліцензії.

Права та обов'язки ліцензіата, їх обсяг та зміст зумовлюють обсяг і зміст прав та обов'язків ліцензіара, адже не може ліцензіар передати більше прав, ніж має сам.

Варто підкреслити, що права та обов'язки розподіляються між сторонами нерівномірно.

До основних прав ліцензіата слід віднести його право на використання об'єкта промислової власності у своїх інтересах і в межах, обумовлених ліцензійним договором. Ліцензіат має право вимагати від ліцензіара забезпечити використання цього права як з технічного, так і практичного боку. Якщо ліцензійним договором буде передбачено, то ліцензіат може мати право на негайну і безоплатну передачу йому ліцензіаром усіх наступних удосконалень предмета ліцензії. Може бути обумовлено і право ліцензіата на першочергове одержання зазначених удосконалень.

Коло обов'язків ліцензіата досить широке. Основний обов'язок — виплата ліцензійної винагороди. Складною є проблема економічного аспекту визначення розміру винагороди.

Розмір винагороди за використання винаходів, як правило, зумовлюється двома факторами — обсягом виробництва і обороту продажу ліцензованої продукції, а також обсягом прав, переданих за ліцензією .

Однією з умов ліцензійного договору може бути обмеження у використанні патентних прав. До таких обмежень ліцензіар вдається з метою уникнути конкуренції ліцензіата. Обмеження може стосуватися обсягу випуску предмета ліцензії або ліцензія обмежується тільки виробництвом продукції, яка використовуватиметься для певних цілей (наприклад, для виробництва ліків лише для людини, але не для тварин). Обмеження може стосуватися також використання предмета ліцензії на певному виробництві або продажу продукції на певній території. Територіальні обмеження мають місце тоді, коли ліцензіар за межами території дії договору сам бажає реалізувати предмет ліцензії. Проте, якщо у договорі територію не визначено, то слід виходити з того, що чинність патенту і ліцензії за територією збігаються.

<< | >>
Источник: О. В. Дзера. Цивільне право України. Книга 2. 2002

Еще по теме Права та обов'язки ліцензіата:

 1. Обов'язки та права ліцензіара
 2. Права та обов'язки сторін ліцензійного договору
 3. Розділ II. Шлюб. Права та обов'язки подружжя.
 4. Глава 9. Права та обов'язки подружжя по утриманню
 5. Здійснення права природокористування, права й обов'язки природокористувачів.
 6. 2.1 Суб`єктивні сімейні права і обов`язки.
 7. Стаття 345. Повідомлення про права і обов'язки
 8. Глава 6. Особисті немайнові права та обов'язки подружжя
 9. Розділ II Права, свободи та обов'язки людини і громадянина
 10. Права та обов'язки користувача
 11. Права та обов'язки сторін за договором позички
 12. Права та обов'язки сторін за договором поставки
 13. § 2. Функції, права та обов'язки біржі
 14. Розділ III. Права та обов'язки матері, батька та дитини
 15. Глава 13. Особисті немайнові права і обов'язки батьків та дітей
 16. Права та обов'язки землекористувача
 17. Стаття Права та обов'язки свідка
 18. Стаття 31. Процесуальні права та обов'язки сторін