<<
>>

Порядок закликання до спадкування

. Не всі спадкоємці за законом одночасно закликаються до прийняття спадщини.

ЦК УРСР передбачає черговість закликання до спадкування зазначених черг спадкоємців.

Коли є спадкоємці першої черги — діти, дружина, батьки померлого, а також онуки та правнуки (за вищезазначених умов), право на одержання спадщини виникає лише у цих осіб.

Спадкоємці другої черги до спадкування в цьому випадку не закликаються. Коли немає спадкоємців першої черги або коли вони не прийняли спадщини, а також якщо всі спадкоємці першої черги не закликаються до спадкування, до спадкування закликатимуться спадкоємці другої черги — брати, сестри, дід та баба померлого (ст. 530 ЦК УРСР).

Особливий порядок закликання до спадкування встановлено щодо утриманців. Непрацездатні особи, які перебували на утриманні померлого не менше одного року до його смерті, за наявності спадкоємців першої черги разом з ними закликаються до спадкування. За відсутності спадкоємців першої черги або в разі неприйняття ними спадщини, а також коли всі спадкоємці першої черги не закликаються до спадкування, зазначені непрацездатні особи закликаються до спадкування нарівні зі спадкоємцями другої черги.

Встановлюючи такий порядок закликання до спадкування утриманців, законодавець виключає можливість, коли б стороння особа могла усунути від спадкування близьких родичів померлого — братів, сестер, діда та бабу.

Якщо немає спадкоємців ні за законом, ні за заповітом або жоден зі спадкоємців не прийняв спадщини, чи всі спадкоємці позбавлені спадщини за заповітом, майно померлого за правом спадкоємства переходить до держави (ст. 524 ЦК УРСР).

Дещо інакше вирішується це питання за новим ЦК України. Відповідно до ст. 1296 нового ЦК України в разі відсутності спадкоємців за заповітом і за за-коном, усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини, а та-

кож відмови від її прийняття суд визнає спадщину відумерлою за заявою відповідного органу місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини.

Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини.

<< | >>
Источник: О. В. Дзера. Цивільне право України. Книга 2. 2002

Еще по теме Порядок закликання до спадкування:

 1. § 2. Поняття спадкування і права на спадкування
 2. § 1. Спадкування за законом
 3. § 1. Основні категорії спадкування
 4. Глава 36 Спадкування за заповітом
 5. Глава 37 Спадкування за законом
 6. § 3. Види спадкування
 7. § 1. Загальні положення про спадкування за законом
 8. § 3. Спадкування за правом представлення
 9. Глава 38 Здійснення права на спадкування
 10. Глава 35 Загальні положення про спадкування
 11. Що таке спадкування за законом?
 12. § 4. Особливості спадкування усиновленими та усиновлювачами
 13. Поняття спадкування та спадкового правонаступництва
 14. § 2. Спадкування за заповітом
 15. § 2. Черги спадкування за законом
 16. § 4. Об'єкти спадкування
 17. § 6. Особливі випадки спадкування
 18. § 4. Спадщина та особливості спадкування деяких видів майна