<<
>>

§ 2. Поняття та значення договору будівельного підряду

Згідно зі ст. 894 ЦК України за договором будівельного підряду підрядник зобов'язується збудувати і здати в установлений строк об'єкт або виконати інші будівельні роботи відповідно до проектно-кошторисної документації, а замовник зобов'язується надати підрядникові будівельний майданчик (фронт робіт), передати затверджену проектно-кошторисну документацію, якщо цей обов'язок не покладається на підрядника, прийняти об'єкт або закінчені будівельні роботи і оплатити їх.

Таким чином, договір будівельного підряду відповідно до наведеного визначення слід віднести до двостороннього, консенсуального й сплатного.

Перехід до ринкової економіки зумовив необхідність нових підходів до визначення і самого поняття підрядного договору в будівництві і його правової природи.

Новий ЦК України, на відміну від ЦК УРСР, не виділяє договір будівельного підряду в самостійний договірний вид, а відтак на нього поширюються всі загальні положення, передбачені для підрядних договорів.

Нові умови господарювання, приватизація економіки внесли відповідні корективи у регулювання підрядних договірних відносин у будівництві. Якщо в умовах адміністративно-командної економіки договір підряду на капітальне будівництво був виключно плановий, то в умовах ринкової економіки головним регулятором має стати сам договір.

Нове законодавство не обмежує і коло суб'єктів договірних відносин у будівництві лише юридичними особами, як це було в ЦК УРСР. Розвиток вільного підприємництва і в цьому питанні визначив відповідні зміни, які забезпечують рівні права будь-яких власників, незалежно від форми їх власності.

Відносно суто юридичних характеристик цього договору слід зазначити, що підрядні договори в будівництві є двосторонніми, тобто кожна із сторін має і права, і обов'язки. Договір підряду в будівництві завжди сплатний, це випливає насамперед із його взаємного характеру: за виконану роботу підрядник повинен дати відповідний грошовий еквівалент.

Таким чином, і в будівництві підрядний договір зберігає ті самі ознаки, які властиві підрядним договорам у цілому, — взаємність (двосторонність) і оплатність.

Крім наведених рис, у договорі будівельного підряду, як і в загальному договорі підряду, підрядник виконує роботу на свій ризик, хоч про це прямо і не йдеться в ст. 894 ЦК України.

Договори підряду в будівництві мають особливості, зумовлені тривалістю виробничого циклу, значними витратами і характером самого будівельного процесу, техніки, робочої сили. Крім того, будь-який об'єкт будівництва має територіальне закріплення — розміщується на певній земельній ділянці. Тому при укладенні і виконанні договору підряду на капітальне будівництво слід враховувати не тільки цивільне, адміністративне, фінансове законодавство, а й норми земельного та природоохоронного права.

Закон України "Про інвестиційну діяльність" 1991 р. передбачає, що основним правовим документом, який регулює взаємовідносини між суб'єктами інвестиційної діяльності, є договір (угода).

Укладення договорів, вибір партнерів, визначення зобов'язань чи будь-яких інших умов господарських відносин, які не суперечать чинному законодавству України, — це виключна компетенція суб'єктів інвестиційної діяльності. Втручання державних органів і посадових осіб у договірні відносини між суб'єктами інвестиційної діяльності понад їх компетенцію не припускається.

Значення договорів підряду в будівництві визначається тим, що в умовах ринкової економіки саме договір як угода, що ґрунтується на вільному волевиявленні сторін, стає основним регулятором відносин між учасниками будівництва на всіх етапах інвестиційної діяльності — від проектування до виведення об'єкта на проектну потужність.

Як і будь-який цивільно-правовий договір, договір підряду має враховувати інтереси обох контрагентів — замовника і підрядника. При цьому юридична конструкція цього договору дає змогу, з одного боку, забезпечити повну господарську самостійність виконавцю робіт — підряднику, з другого — гарантує замовникові право здійснювати на всіх етапах контроль за ходом виконання договору.

Договори підряду в будівництві, укладені замовниками і відповідними підрядними організаціями, є підставою для формування їхніх виробничих планів і програм, а також для здійснення фінансово-кредитних відносин між замовниками, підрядниками та банками, що фінансують їхню діяльність.

Зміцнення договірних відносин, найповніше використання можливостей договору з метою прискорення будівництва, поліпшення його якісних показників є важливим напрямом удосконалення господарського механізму інвестиційної діяльності в цілому і капітального будівництва зокрема.

<< | >>
Источник: О. В. Дзера. Цивільне право України. Книга 2. 2002

Еще по теме § 2. Поняття та значення договору будівельного підряду:

 1. Поняття та загальна характеристика договору будівельного підряду
 2. § 1. Поняття та значення договору підряду
 3. Глава 49 ДОГОВОРИ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДРЯДУ
 4. Як здійснюються здавання та прийняття виконаних робіт за договором будівельного підряду?
 5. § 3. Договір будівельного підряду
 6. Що таке будівельний підряд?
 7. § 3. Договір будівельного підряду
 8. Поняття та загальна характеристика договору підряду
 9. Поняття та загальна характеристика договору побутового підряду
 10. § 1. Поняття та значення договору доручення
 11. § 1. Поняття та значення договору поставки
 12. § 1. Поняття, значення та функції договору в цивільному праві
 13. § 1. Поняття, значення та функції договору в цивільному праві
 14. § 1. Поняття, значення та види договору купівлі-продажу
 15. § 1. Поняття та значення цивільно-правової відповідальності
 16. § 1. Поняття та значення цивільно-правової відповідальності
 17. § 2. Зміст договору підряду
 18. § 1. Поняття та значення строків (термінів) у цивільному праві
 19. § 1. Поняття та значення строків (термінів) у цивільному праві