<<
>>

Поняття договору на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт

. За договором на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт, згідно з ч. 1 ст. 892 ЦК України, підрядник (виконавець) зобов'язується провести за завданням замовника наукові дослідження, розробити зразок нового виробу та конструкторську документацію на нього, нову технологію тощо, а замовник зобов'язується прийняти виконану роботу та оплатити її.

Даний договір може охоплювати весь цикл проведення наукових досліджень, розроблення та виготовлення зразків або його окремі етапи.

Сторонами цього договору є підрядник (виконавець) та замовник.

<< | >>
Источник: С.С. Бичкова. Цивільне право України (договірні та недоговірні зобовязання). 2006

Еще по теме Поняття договору на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт:

 1. § 5. Договір на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт
 2. Особливості прав та обов'язків сторін за договором на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт
 3. Глава ДОГОВОРИ ПРО ВИКОНАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ, ДОСЛІДНО-КОНСТРУКТОРСЬКИХ І ТЕХНОЛОГІЧНИХ РОБІТ
 4. § 5. Договір на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт
 5. § 1. Роль та значення договорів про виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт
 6. § 2. Зміст договорів про виконання науково-технічних робіт
 7. Глава 27 Договори про виконання робіт
 8. Як здійснюються здавання та прийняття виконаних робіт за договором будівельного підряду?
 9. Стаття 188/30. Ухилення від виконання або несвоєчасне виконання законних вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або її уповноважених осіб
 10. Глава 31. Провадження по виконанню постанови про застосування виправних робіт
 11. Глава ДОГОВІР ПРО ВИКОНАННЯ ПРОЕКТНИХ І ПОШУКОВИХ РОБІТ