<<
>>

Особливості обов'язків сторін договору підряду на проведення проектних і пошукових робіт та відповідальності підрядника

. Підрядник зобов'язаний:

1) виконувати роботи відповідно до вихідних даних для проведення проектування та згідно з договором;

2) погоджувати готову проектно-кошторисну документацію із замовником, а в разі необхідності - також з уповноваженими органами державної влади та органами місцевого самоврядування;

3) передавати замовникові готову проектно-кошторисну документацію та результати пошукових робіт;

4) не передавати без згоди замовника проектно-кошторисну документацію іншим особам;

5) гарантувати замовникові відсутність в інших осіб права перешкодити або обмежити виконання робіт на основі підготовленої за договором проектно-кошторисної документації (ст.

890 ЦК України);

6) на вимогу замовника безоплатно переробити проектно-кошторисну документацію або здійснити необхідні додаткові пошукові роботи, а також відшкодувати завдані збитки, якщо інше не встановлено договором або законом, у разі виявлення недоліків у проектно-кошторисній документації або в пошукових роботах (ч. 2 ст. 891 ЦК України).

Замовник зобов'язаний, якщо інше не встановлено договором підряду на проведення проектних та пошукових робіт:

1) прийняти розроблену підрядником за його завданням проектну або іншу технічну документацію та (або) результати виконаних пошукових робіт (ч. 1 ст. 887 ЦК України);

2) передати підрядникові завдання на проектування, а також інші вихідні дані, необхідні для складання проектно-коїпто рисної документації (ч. 1 ст. 888 ЦК України);

3) сплатити підрядникові встановлену ціну після завершення всіх робіт чи сплатити її частинами після завершення окремих етапів робіт або в іншому порядку, встановленому договором або законом;

4) використовувати проектно-кошторисну документацію, одержану від підрядника, лише для цілей, встановлених договором, не передавати проектно-кошторисну документацію іншим особам і не розголошувати дані, що містяться в ній, без згоди підрядника;

5) надавати послуги підрядникові у виконанні проектних та пошукових робіт в обсязі та на умовах, встановлених договором;

6) брати участь разом із підрядником у погодженні готової проектно-кошторисної документації з уповноваженими органами державної влади та органами місцевого самоврядування;

7) відшкодувати підрядникові додаткові витрати, пов'язані зі зміною вихідних даних для проведення проектних та пошукових робіт внаслідок обставин, що не залежать від підряд-ника;

8) залучити підрядника до участі у справі за позовом, пред'явленим до замовника іншою особою у зв'язку з недоліками складеної проектної документації або виконаних пошукових робіт (ст. 889 ЦК України).

Підрядник несе відповідальність за недоліки проектно-кошторисної документації та пошукових робіт, включаючи недоліки, виявлені згодом у ході будівництва, а також у процесі експлуатації об'єкта, створеного на основі виконаної проектно-кошторисної документації і результатів пошукових робіт (ч. 1 ст. 891 ЦК України).

<< | >>
Источник: С.С. Бичкова. Цивільне право України (договірні та недоговірні зобовязання). 2006

Еще по теме Особливості обов'язків сторін договору підряду на проведення проектних і пошукових робіт та відповідальності підрядника:

 1. § 4. Договір підряду на проведення проектних та пошукових робіт
 2. § 4. Договір підряду на проведення проектних та пошукових робіт
 3. Особливості прав та обов'язків сторін за договором на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт
 4. Глава ДОГОВІР ПРО ВИКОНАННЯ ПРОЕКТНИХ І ПОШУКОВИХ РОБІТ
 5. Які обов'язки сторін за договором підряду?
 6. § 3. Права та обов'язки сторін. Правові наслідки неналежного виконання умов договору підряду
 7. Відповідальність підрядника за порушення умов договору підряду
 8. Стаття 298. Знищення, руйнування або пошкодження пам’яток - об’єктів культурної спадщини та самовільне проведення пошукових робіт на археологічній пам’ятці
 9. Як здійснюються здавання та прийняття виконаних робіт за договором будівельного підряду?
 10. Особливості спадкування деяких прав та обов'язків, що належали спадкодавцю.
 11. Які особливості договору побутового підряду?
 12. Права та обов'язки сторін за договором чартеру (фрахтування).
 13. Права та обов'язки сторін договору комерційної концесії
 14. Права та обов'язки сторін за договором прокату
 15. Права та обов'язки сторін кредитного договору
 16. Статья 324. Договор подряда на проведение проектных и изыскательских работ