<<
>>

Особливості договору зберігання цінностей у банку

Особливості договору зберігання цінностей у банку:

1) предметом зберігання є цінності, під якими законодавець розуміє документи, цінні папери, дорогоцінні метали, каміння, інші коштовності та цінності.

Поняття дорогоцінних металів і каміння, а також їх перелік дається в Законі України "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними" від 18 листопада 1997 p.;

2) при передачі на зберігання цінних паперів поклажодавець (клієнт) може уповноважити банк на вчинення з ними правочинів (щодо їх продажу, міни, управління цими паперами тощо). У такому разі банк може за дорученням клієнта здійснювати операції на ринку цінних паперів. Вчинення банком правочинів з цінними паперами клієнтів здійснюється відповідно до Положення щодо організації діяльності комерційних банків на ринку цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 18 травня 1999 р. № 104 і постановою Правління Національного банку України від 18 травня 1999 р. № 239;

3) оформлення договору здійснюється шляхом видачі банком поклажодавцю іменного документу, пред'явлення якого є підставою для повернення цінностей (ч. З ст. 969 ЦК України).

<< | >>
Источник: С.С. Бичкова. Цивільне право України (договірні та недоговірні зобовязання). 2006

Еще по теме Особливості договору зберігання цінностей у банку:

 1. 2.3. Зберігання у банку
 2. Які особливості договору зберігання?
 3. Які особливості спеціальних видів зберігання?
 4. Стаття 166/5. Порушення банківського законодавства, нормативно-правових актів Національного банку України або здійснення ризикових операцій, які загрожують інтересам вкладників чи інших кредиторів банку
 5. Стаття 99. Грошовою одиницею України є гривня. Забезпечення стабільності грошової одиниці є основною функцією центрального банку держави – Національного банку України.
 6. Відповідальність банку за договором банківського рахунка
 7. Стаття 98. Компетенція митних органів щодо здійснення контролю за переміщенням культурних цінностей через митний кордон України
 8. Відповідальність сторін за договором зберігання
 9. § 1. Поняття договору схову (зберігання)
 10. Обов'язки зберігача за договором зберігання транспортних засобів на автостоянках
 11. § 4. Права та обов'язки сторін за договором схову (зберігання)
 12. Особливості договору про надання індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком
 13. Стаття 142. Особливості визначення складу витрат на виплати фізичним особам згідно з трудовими договорами та договорами цивільно-правового характеру
 14. Стаття 166/7. Протидія тимчасовій адміністрації або ліквідації банку
 15. Які особливості договору дарування?
 16. Які особливості ліцензійного договору?
 17. Які особливості договору ренти?
 18. Які особливості договору купівлі-продажу?
 19. Які особливості договору прокату?
 20. Які особливості спадкового договору?