<<
>>

Обов'язки автора (авторського колективу)

. Автор подає рукопис видавництву у встановлений договором строк і підготовлений відповідно до видавничих вимог. Він відповідає за достовірність і повноту матеріалу та відомостей у рукописі або на магнітному носії (дискеті).

У разі потреби на пропозицію видавництва автор зобов'язаний доопрацювати твір в обумовлений строк, виконати авторське коригування тексту та також вичитати верстку. Якщо поданий автором рукопис виявиться неякісним або автор не сумлінно виконав свої обов'язки, видавництво може порушити питання про зменшення суми гонорару. У разі неподання рукопису в обумовлений договором строк видавництво має право на відшкодування автором заподіяних видавництву фінансових та моральних збитків.

<< | >>
Источник: О. В. Дзера. Цивільне право України. Книга 2. 2002

Еще по теме Обов'язки автора (авторського колективу):

 1. Майнові права автора чи іншої особи, яка має авторське право
 2. Обов'язки видавництва
 3. Права та обов'язки ліцензіата
 4. Розділ II. Шлюб. Права та обов'язки подружжя.
 5. Глава 9. Права та обов'язки подружжя по утриманню
 6. Стаття 88. Обов'язки декларанта
 7. Стаття 345. Повідомлення про права і обов'язки
 8. 2.1 Суб`єктивні сімейні права і обов`язки.
 9. Обов'язки та права ліцензіара
 10. Обов'язки комітента
 11. Глава 6. Особисті немайнові права та обов'язки подружжя
 12. Розділ II Права, свободи та обов'язки людини і громадянина
 13. Стаття 7. Обов'язки адвоката
 14. Стаття 16. Обов'язки платника податків
 15. Права та обов'язки користувача
 16. Права та обов'язки сторін у договорі про депонування рукописів.
 17. Стаття 47. Обов'язки захисника
 18. Стаття Обов'язки потерпілого
 19. Обов'язки власника підприємства
 20. Права та обов'язки сторін за договором позички