<<
>>

Неможливість виконання зобов'язання

. Закон не визначає поняття "неможливість виконання зобов'язання". Під цим слід розуміти неможливість для боржника через різні причини здійснити передбачені зобов'язанням дії, спрямовані на його виконання.

Розрізняють випадкову і винну неможливість виконання.

За випадкової неможливості виконання зобов'язання припиняється, і боржник не несе відповідальності за його невиконання.

Випадкова неможливість може бути зумовлена як непереборною силою, так і будь-якою іншою обставиною, настання якої боржник не міг і не повинен був передбачити.

Якщо жодна зі сторін до виникнення неможливості виконання ще не встигла здійснити дії, пов'язані із зобов'язанням, воно припиняється.

Вже здійснене виконання у взаємному зобов'язанні зберігає силу за умови, що сторона, яка його виконала, отримала від іншого контрагента зустрічне задоволення, а те виконання, за яке вона зустрічного задоволення не отримала, їй повертається.

Кодифікація приватного (цивільного) прав України / За ред. проф. А. Довгерта. — К.: Уцзаїн-ський центр правничих студій, 2000. — Ст. 228.

7 За винної неможливості виконання зобов'язання не припиняється, а лише змінюється, оскільки для винної сторони обов'язок виконання трансформується в обов'язок відшкодувати завдані контрагентові збитки, сплатити неустойку і т. ін. Коли предмет зобов'язання визначений індивідуальними ознаками, його знищення спричинює неможливість виконання, і зобов'язання припиняється. Родові речі є речами замінними і доти, доки їх заміна для боржника неможлива, зобов'язання продовжує існувати.

Неможливість виконання може поширюватися на все зобов'язання або на окрему його частину. Вона може бути як постійною, так і тимчасовою. За постійної неможливості виконання зобов'язання припиняється, оскільки мета його недосяжна. За тимчасової неможливості виконання зобов'язання не припиняється, тільки виконання переноситься до усунення перешкод. Неможливість виконання зумовлена певними об'єктивними обставинами, через які боржник не може здійснити виконання.

Але у всіх випадках неможливість виконання зобов'язання може бути підставою його припинення.

Згідно зі ст. 222 ЦК УРСР зобов'язання припиняється неможливістю виконання, якщо вона спричинена обставинами, за які боржник не відповідає. За ЦК України зобов'язання припиняється неможливістю його виконання у зв'язку з обставиною, за яку жодна із сторін не відповідає (ст. 609).

<< | >>
Источник: О. В. Дзера. Цивільне право України. Книга 1. 2002

Еще по теме Неможливість виконання зобов'язання:

 1. Строк виконання зобов'язання
 2. § 3. Місце, строк та спосіб виконання зобов'язання
 3. § 2. Суб'єкти виконання зобов'язання
 4. § 3. Місце, строк та спосіб виконання зобов'язання
 5. § 4. Особливості виконання часткового та солідарного зобов'язання
 6. § 4. Особливості виконання часткового та солідарного зобов'язання
 7. § 2. Суб'єкти виконання зобов'язання
 8. § 4. Зобов'язально-правові засоби забезпечення виконання зобов'язань
 9. Елементи зобов'язання
 10. Як виконують зобов'язання?
 11. Стаття 179. Особисте зобов'язання
 12. § 1. Поняття зобов'язання
 13. РОЗДІЛ VI НЕДОГОВІРНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
 14. РОЗДІЛ 1. ДОГОВІРНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
 15. РОЗДІЛ 2. НЕДОГОВІРНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
 16. Розділ VI ДОГОВІРНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
 17. Глава 56 ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ЗІ СТРАХУВАННЯ
 18. Об'єкти зобов'язання